اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای عبدالحسین قاسم نژاد
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش- پژوهش هنر
پست سازمانیعضو هیئت مدیره
محل خدمتمعاونت امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۵/۱۶

[ برگشت به فهرست افراد ]