اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر محمود برادران
مدرک یا رتبهدکترا
پست سازمانیدبیر شعبه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱/۳۱

[ برگشت به فهرست افراد ]