اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای مهدی ابراهیمی علویجه
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیمدیر گروه مرمت
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]