اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای دکتر مهدی کشاورز افشار
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیپژوهش هنر - فرش
پست سازمانیعضو پیوسته
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]