اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

خانم زهرا کمانی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیگردهمایی های علمی و هنری
محل خدمتاداره فرش استان تهران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]