اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنندLogo

انجمن علمی فرش ایران

آقای مهندس فتحعلی قشقایی فر
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
پست سازمانیمدیر گروه بافت
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]