اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- نمایشگاه ها و جشنواره ها
با همکاری انجمن علمی فرش برگزار می شود استانبول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 
با همکاری انجمن علمی فرش ایران دو نشست تخصصی و نمایشگاه آثار در موزه فرش ایران و دانشگاه هنر برگزار می شود. این نشست و نمایشگاه آثار با همکاری انجمن علمی فرش ایران، دانشگاه هنر تهران، موزه فرش ایران، شرکت فرش گره، دانشگاه ساکاریا، دانشگاه مرمره و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به مدت ۴ روز در مهرماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود. در این نشست دو تن از اساتید دانشگاه ساکاریا و مرمره ترکیه به عنوان سخنران های اصلی حضور خواهند داشت.

پوستر همایش

موضوع سخنرانی: هنرهای سنتی ترک و نقاط مشترک با ایران
پرفسور کدریه دیدم آتیش | رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه ساکاریا

موضوع سخنرانی: نقاشی‌های لونی و آن‌موغور
پرفسور زینب روچان شاهین اوقلوالتین | گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مرمره

زمان: ۲۸ و ۲۹ مهر ۱۳۹۷- ساعت ۱۴ تا ۱۶
مکان: تهران - موزه فرش ایران

زمان: ۳۰ مهر ۱۳۹۷- ساعت ۱۲ تا ۱۴
مکان: تهران - دانشگاه هنر  

نمایشگاه آثار:  از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ۱۳۹۷- افتتاحیه ۲۸ مهر ساعت ۱۳
مکان: تهران - موزه فرش ایراننشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.103.665.fa
برگشت به اصل مطلب