اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- همایش ها و مسابقات
روز پایانی دوره آموزشی کارآفرینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | 

AWT IMAGE

روز پایانی دوره آموزشی کارآفرینی با حضور دکتر محمدمهدی اشرفیان(مدرس دانشگاه) و آقای علی خلیقی( مدرس دانشگاه و طراحی فرش و بازرس انجمن علمی فرش ایران ) با مباحث مدیریت خدمات مشتری و خلاقیت در طراحی و تولید ، در سالن جلسات انجمن علمی  فرش ایران در روز سه شنبه 10/12/95 با حضور دانش آموختگان ، دانش جویان و اعضای انجمن علمی فرش ایران برگزار گردید.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.105.586.fa
برگشت به اصل مطلب