اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- همایش ها و مسابقات
با همکاری انجمن علمی دانشجویی فرش و انجمن علمی دانشجویی هنر دانشگاه شیراز برگزار می شود نشست هویت تاریخی قالی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 
از سلسله نشست‌های هویت ایرانیان نشست هویت تاریخی قالی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی فرش و انجمن علمی دانشجویی هنر دانشگاه شیراز برگزار می‌شود. این نشست با تدریس دکتر سید علی مجابی از اعضا پیوسته انجمن علمی فرش ایران و مولف کتاب پیش درآمدی بر تاریخ فرش جهان ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ در محل دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
گفتنی است نشست هویت تاریخی قالی ایران به موضوع قالی های سلجوقی و نخستین قالی های عثمانی می‌پردازد.

زمان: ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ - ساعت ۹:۳۰
مکان: دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.105.674.fa
برگشت به اصل مطلب