اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- شعبه کاشان
انجمن علمی دانشجویی فرش دانشگاه کاشان برگزار می کند کارگاه آموزشی شیوه های تجارت موفق توسط دانشجویان در صنعت فرش دستباف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲ | 
انجمن علمی دانشجویی فرش دانشگاه کاشان کارگاه آموزشی شیوه های تجارت موفق توسط دانشجویان در صنعت فرش دستباف برگزار می کند. این کارگاه آموزشی در چهار بخش سرمایه گذاری، درآمدزایی، اشتغال زایی و تجارت برنامه ریزی شده است.

مدرس: فرزانه الله آبادی
زمان: ۶ آذر ماه ۱۳۹۷
مکان: تالار آزادی دانشگاه کاشان
مجری اجرای کارگاه: انجمن علمی دانشجویی فرش دانشگاه کاشان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.129.669.fa
برگشت به اصل مطلب