اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
مصوبات مجمع عمومی عادی انجمن علمی فرش مجمع عمومی عادی انجمن علمی فرش برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
جلسه مجمع عمومی عادی انجمن علمی فرش ایران - دوم شهریور 1396
نوبت دوم مجمع عمومی عادی انجمن علمی فرش ایران درمحل نمایشگاه بین­‌المللی تهران به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ با حضور اعضا پیوسته انجمن برگزار شد که مصوبات این مجمع به شرح زیر می‌باشد:
  • در ابتدای جلسه آقای دکتر مهدی کشاورز افشار به عنوان رییس انجمن به ارائه گزارش کاری هیئت مدیره جدید از ابتدای تحویل انجمن پرداخت که مورد تایید مجمع عمومی انجمن قرار گرفت.
  • بعد از آن آقای کریمی گزارش مالی انجمن را ارائه داد که مورد تایید بازرسین انجمن قرار گرفت.
  • در مرحله بعدی افزایش حق عضویت اعضاء انجمن مطرح گردید که بر این اساس حق عضویت دانشجویی ۱۰ هزار تومان، حق عضویت وابسته ۳۰ هزار تومان و حق عضویت پیوسته ۴۰ هزار تومان مورد تصویب قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.61.616.fa
برگشت به اصل مطلب