اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
سه نشست تخصصی و یک نمایشگاه آثار انجمن علمی فرش ایران در هفته پژوهش برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ | 
همزمان با هفته پژوهش انجمن علمی فرش ایران با همکاری موزه فرش ایران و موزه ملک سه نشست تخصصی و یک نمایشگاه آثار برگزار می کند.
در حاشیه نشستهای تخصصی "نمد و گلیم" در  یازده و هیجدم آذرماه ۹۶، باهمت انجمن علمی فرش ایران و همکاری موزه فرش، نمایشگاهی از کارهای گلیم و نمد جناب آقای قشقایی فربه مدت یک هفته در محل موزه فرش برپا می شود.
همچنین با همکاری انجمن علمی فرش ایرا ن و موزه ملی ملک در تاریخ  ۱۲آذرماه ۹۶، نشستی با عنوان نگاهی به تولیدات و سفارشات فرش عمواوغلی و نمایش فیلم فرش عمواوغلی در محل موزه ملی ملک برگزار می گردد
شرکت برای علاقمندان آزاد می باشد.نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.61.623.fa
برگشت به اصل مطلب