اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
شماره تازه مجله گلجام منتشر شد شماره ۳۱ دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 
شماره ۳۱ دوفصلنامه علمی-پژوهشی گلجام با ۶ مقاله و ۱۴ نویسنده منتشر شد. این شماره مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۶ است.
فهرست مقاله های منتشر شده در شماره ۳۱:

تأثیر جایگاه غرب بر قالی‌های دوره قاجار
دکتر علیرضا خواجه احمد عطاری، دکتر محمدتقی آشوری، آقای بیژن اربابی *، دکتر مهدی کشاورز افشار

مطالعه‌ی مستندنگارانه‌ی شیوه‌ی بافت گلیم شیریکی‌پیچ معاصر سیرجان
آقای رسول پروان *

تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران
دکتر میثم شیرخدایی *، خانم بشری فقیه نصیری

ارائه مدل محر کهای زنجیره تأمین سبز مورد مطالعه: هنر صنعت فرش دستباف
دکتر اسماعیل مزروعی نصرابادی *، خانم طیبه جعفری گهرویی

ارزیابی تاثیر تبلیغات اینترنتی فرش با تاکید بر رفتار مصرف کننده 
خانم سیده اکرم اولیائی طبائی *، آقای محمدرضا شاهپروری، آقای سید محمد مهدی میرزاامینی

شناسایی ویژگی های فرش‌بافی دوره ترکمانان بر اساس نگاره‌های خاوران‌نامه ابن‌حسام
دکتر محسن مراثی، خانم رضوان احمدی پیام *

گفتنی است به زودی شماره ۳۲ گلجام نیز منتشر و روی سایت این مجله به نشانی www.goljaam.icsa.ir قرار می گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.61.644.fa
برگشت به اصل مطلب