اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
فرشته دستپاک طی حکمی «فروغ اسماعیلی» را به عنوان معاون امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران منصوب کرد. عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران معاون امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 
پیام تبریک انجمن علمی فرش ایران به سرکار خانم فروغ اسماعیلی عضو پیوسته و مسئول کمیته پذیرش انجمن برای انتصاب ایشان به سمت معاون امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران
سرکار خانم فروغ اسماعیلی
عضو پیوسته و مسئول کمیته پذیرش انجمن علمی فرش ایران، انتصاب سرکارعالی را به عنوان معاون امور تحقیقات و ترویج مرکز ملی فرش ایران تبریک گفته و آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما در این مسیر داریم.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.61.646.fa
برگشت به اصل مطلب