اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
یازده بند در اساسنامه انجمن علمی فرش ایران تغییر کرد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه انجمن علمی فرش ایران اصلاح شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۶ | 
​در جلسه مجمع عمومی فوق العاده یازده مورد در اساسنامه انجمن علمی فرش ایران با اکثریت آرا اعضا حاضر در نوبت دوم مجمع اصلاح و مصوب شد. تغییرات اعلام و مصوب شده به شرح زیر است:
فصل اول- کلیات و اهداف
۱- ثبت تغییر آدرس بر اساس آدرس اداره پست
۲- شعب انجمن: اضافه کردن شعبه ها در اساسنامه
فصل سوم- انواع و شرایط عضویت
۳- حذف عضویت مرتبط از اساسنامه
۴- برداشتن میزان حق عضویت از اساسنامه
فصل چهارم- ارکان انجمن
۵- وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده در دو بند جداگانه ذکر گردد و تبصره ۴ اساسنامه حذف شود.
الف– مجمع عمومی عادی
۶- تعیین حق عضویت (اضافه شود)
۷- عزل هیات مدیره و بازرسان (حذف این مورد از مجمع عمومی فوق‌العاده و اضافه شدن آن مجمع عمومی عادی)
۸- تغییرات هیئت مدیره: تغییر تعداد هیئت مدیره از ۵ نفر به ۷ نفر و دوره تصدی هیئت مدیره و بازرسان از ۲ سال به ۳ سال افزایش یابد.
- تغییرات زیر ماده هیئت مدیره- و اضافه شدن تبصره:
۹- هیچ‌یک از اعضا نمی‌توانند بیش از ۲ بار متوالی (از سه سال به ۲ سال تغییر یابد) به عضویت هیئت‌مدیره انتخاب شوند.
۱۰- تبصره- حداکثر دو نفر از اعضاء هیات مدیره قبل، در صورت کسب بیش از &frac۳۴; آراء حاضرین در جلسه  می­توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیات مدیره درآیند.
اضافه شدن زیر ماده ها و تبصره زیر به هیئت مدیره:
۱۱- اضافه کردن عنوان گروهها در اساسنامه و اضافه کردن عنوان کمیته هایی که قبلا در اساسنامه نبوده است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.61.655.fa
برگشت به اصل مطلب