اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- مقالات
شماره 29 دو فصلنامه علمی پژوهشی گلجام (بهار و تابستان 1395) منتشر شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | 

شماره ۲۹ دو فصلنامه علمی پژوهشی گلجام (بهار و تابستان ۱۳۹۵) با مقالات زیر منتشر شد.


  • تجلی نمادین اعداد در فرش دستباف
  • تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران
  • مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان
  • بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های اصیل کردی خراسان (رضوی، شمالی)
  • طبقه‌بندی طرح‌ها و نقش‌مایه‌های قالی ذهنی‌بافت روستای مَزلَقان
  • دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.64.588.fa
برگشت به اصل مطلب