اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- نشانی و تلفن ما
با ما تماس بگیرید نشانی و تلفن انجمن علمی فرش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی انجمن: تهران – خیابان کریم خان زند – ابتدای خیابان آبان شمالی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق ۲۱۸- انجمن علمی فرش ایران
کد پستی: ۱۵۹۷۶۳۳۱۴۱

صندوق پستی: تهران- ۱۱۳۹-۱۴۱۵۵ انجمن علمی فرش ایران    |        تلفکس:  ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۲۹ - ۰۲۱۸۱۰۳۲۰۰۰

پیام کوتاه: ۰۹۳۹۳۸۵۵۵۴۴      |     ۱۰۰۰۹۵۴۶۸۹۲۳۱۵

E-mail:anjoman@icsa.ir

مسئول دفتر : فرزانه ملکان

مدیر اجرایی دوفصلنامه گلجام: حجت اله رشادی                        ایمیل گلجام:goljaam@icsa.ir

 مسئول پیگیری دائره المعارف فرش: خانم طهرانی                   تلفن: ۰۲۱۲۲۱۲۹۸۴۳                      E-mail: d.carpet۸۸@gmail.com

مدیر پایگاه انجمن و دوفصلنامه گلجام: سیدمحمدمهدی میرزاامینی                           E-mail:info@icsa.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.85.107.fa
برگشت به اصل مطلب