album album 1/8 album
album
10
Slower
Faster
تلفیق فرش و دکوراسیون ایرانی-بیست و یکمین نمایشگاه بزرگ فرش دستباف ایران album

تلفیق فرش و دکوراسیون ایرانی-بیست و یکمین نمایشگاه بزرگ فرش دستباف ایران

برای اولین بار در نمایشگاه بزرگ فرش ایران مرکز ملی فرش در سالن بیست و یک نمایشگاه بین المللی تهران با همکاری شرکت ثمین دکوراسیون و فرش ایرانی را کنار هم به نمایش گذاشت.

[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]