album album 1/57 album
album
10
Slower
Faster
گزارش تصویری همایش‌های فرش در بیرجند album

چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستباف و همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی در تاریخ چهارم و پنجم آذرماه ۱۳۹۴ در تالار ولایت دانشگاه بیرجند برگزار شد.
این دو همایش توسط انجمن علمی فرش ایران و دانشگاه بیرجند و پشتیبانی مرکز ملی فرش ایران همچنین مجله طره برگزار شد.

[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]