اساسنامه انجمن علمی فرش ایران

 | تاریخ ارسال: 1391/6/24 | 

دانلود فایل اساسنامه

 

 باسمه تعالی

 
فصل اول کلیات و اهداف
ماده ۱- به‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به فرش، انجمن علمی فرش ایران که از این ‌پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.
ماده ۲- انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی بوده و رییس هیئت‌مدیره آن نماینده قانونی انجمن است.
ماده ۳- مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، بهجت‌آباد، خیابان پزشک، خیابان شهید دکتر عضدی، پلاک ۷۶، کدپستی ۱۵۹۷۶۳۲۱۴۱ است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه تشکیل شود.
تبصره: هیئت‌مدیره می‌تواند درصورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آن‌که موضوع در یک روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و به صورت کتبی به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برسد.
ماده ۴- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم وظایف و فعالیت‌ها
ماده ۵- به‌منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به‌گونه‌ای با علم و هنر فرش سروکار دارند.
۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان و هنرمندان ممتاز.
۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
۵-۵- بررسی و اظهارنظر در زمینه آموزش فرش و سرفصل‌ها و برنامه‌های آموزشی رشته فرش در مقاطع مختلف تحصیلی.
۶-۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی و هنری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
۷-۵- انتشار کتب و نشریات علمی و هنری.
۸-۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای علمی و تخصصی درزمینه فرش به اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تعالی هنر صناعی فرش.
فصل سوم- انواع و شرایط عضویت
ماده ۶- انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر است:
۱-۶- عضویت پیوسته:
- مؤسسان انجمن
- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته فرش و رشته‌های وابسته، مانند صنایع‌دستی، نساجی، پژوهش هنر، مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
- افرادی که مدرک تحصیلی و یا رتبه و درجه هنری آن‌ها به تأیید یکی از دانشگاه‌های دولتی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یا سازمان امور اداری و استخدامی، معادل کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مربوط تلقی شود، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۱- مدیران گروه فرش با داشتن مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته‌های فوق.
تبصره: ۲- افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ بوده و دارای اختراع ثبت شده، کتاب چاپ شده یا طرح تحقیقاتی معتبر در زمینه فرش هستند، با تصویب هیئت‌مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره: ۳- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در سایر رشته‌ها با داشتن سوابق اجرایی یا علمی قابل قبول به تشخیص هیئت مدیره
۲-۶- عضویت وابسته:
- دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶.
- دارندگان مدرک معادل کاردانی و کارشناسی که از سازمان‌های رسمی اخذ نموده باشند (سازمان مدیریت و...) و هم‌تراز کاردانی،‌ کارشناسی ارزیابی شوند.
تبصره: ۱- دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی در سایر رشته­ها با داشتن سوابق اجرایی یا علمی قابل قبول به تشخیص هیئت مدیره
۳-۶- عضویت دانشجویی:
- دانشجویان رشته‌ فرش و رشتههای مرتبط
۴-۶- عضویت افتخاری:
- شخصیت‌های ایرانی یا خارجی که مقام علمی یا هنری آنان در زمینه‌های مربوط به فرش دارای اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند.
۵-۶- اعضای حقوقی:
- سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی و هنری مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
ماده ۷- هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود به‌عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.
تبصره ۱- پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره ۲- اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده ۸- عضویت دریکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱-۸- استعفای کتبی
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره- تأیید خاتمه عضویت با هیئت‌مدیره است.
فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده ۹- ارکان اصلی عبارتند از:
الف- مجمع عمومی        ب- هیئت‌مدیره        ج- بازرسان        
الف-
مجمع عمومی
ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به‌صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یک‌بار تشکیل می‌شود و با حضور یا رای کتبی نصف به‌علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است.

۲-۱۰- درصورتی‌که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
۳-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت‌مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک‌سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲- یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده کنند مشروط بر اینکه هیئت‌مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت‌مدیره و بازرس تصریح کنند.
تبصره ۳- درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً در موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکرشده است و هیئت‌رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهند شد.
تبصره ۴- شرایط تشکیل مجمع فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.
ماده ۱۱- وظایف مجامع عمومی
الف- مجمع عمومی عادی
- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان
- تصویب خط‌مشی انجمن
- بررسی و تصویب پیشنهاد‌های هیئت‌مدیره و بازرسان
- تعیین میزان حق عضویت
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
ب- مجمع عمومی فوق‌العاده
- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
- موضوعات مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ این اساسنامه
- عزل هیئت‌مدیره و بازرسان
- تصویب انحلال انجمن
تبصره ۱- مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره ۲- اعضای هیئت‌رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره ۳- اعضای هیئت‌رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.
پ- هیئت‌مدیره
ماده ۱۲- هیئت‌مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل است که هر ۳ سال یک‌بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

۱-۱۲- هیچ‌یک از اعضا نمی‌توانند بیش از ۲ بار متوالی به عضویت هیئت‌مدیره انتخاب شوند.

تبصره- حداکثر دو نفر از اعضای هیات مدیره قبل، در صورت کسب بیش از سه چهارم آرای حاضران در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیات مدیره درآیند.
۲-۱۲- عضویت در هیئت‌مدیره افتخاری است.
۳-۱۲- هیئت‌مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌کنند.
۴-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس و خزانه‌دار هیئت‌مدیره با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره معتبر است.

۵-۱۲- هیئت‌مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت‌نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت‌مدیره حداقل سه روز است.
۶-۱۲- جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.
۷-۱۲- کلیه مصوبات هیئت‌مدیره توسط منشی هیئت‌مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت‌جلسات هیئت‌مدیره نگهداری می‌شود.
۸-۱۲- شرکت اعضای هیئت‌مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت‌مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۹-۱۲- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۰-۱۲- شرکت بازرسان در جلسات هیئت‌مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
۱۱-۱۲- هیئت‌مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوان مجمع عمومی و انتخاب هیئت‌مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال کنند.
تبصره- هیئت‌مدیره پیشین تا تأیید هیئت‌مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۳- هیئت‌مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
۲-۱۳- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن‌ها.
۳-۱۳- هیئت‌مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک‌رهن و استقراض به‌استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به‌موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت‌مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن داراست.

۵-۱۳- تهیه و گزارش سالانه و تنظیم‌ تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی یا حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن.
۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‌های مالی.
۱۰-۱۳- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی.
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۱۳-۱۳- تصویب نحوه ارتباط با مجامع، انجمن‌ها، موزه‌ها، نشریات و مؤسسات مربوط به فرش داخل و خارج کشور.
۱۴-۱۳- تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های سالانه علمی انجمن.
ج- بازرسان

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی دو نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به‌عنوان علی‌البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می‌کنند.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۱۵- وظایف بازرسان به شرح زیر است:
۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه و گزارش برای مجمع عمومی.
۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیئت‌مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیئت‌مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
تبصره- کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت‌مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

فصل پنجم- گروه‌های علمی انجمن

ماده ۱۶- انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت‌مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازند.
گروه‌های تخصصی
گروه طرح و نقش، گروه بافت، گروه اقتصاد و مدیریت، گروه مواد اولیه، گروه جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی، گروه رنگرزی، گروه تاریخ و فرهنگ، گروه مرمت
کمیته‌ها
کمیته انتشارات، کمیته گردهم‌آیی علمی و هنری، کمیته آمار و اطلاعات، کمیته پذیرش، کمیته آموزش و پژوهش، کمیته روابط بین‌الملل، کمیته اداری و مالی، کمیته دانش آموختگان و دانشجویان
فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه
ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱-۱۷- حق عضویت اعضا
۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‌ها
۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف تحقق اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.
ماده ۱۸- درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک‌های دولتی کشور نگهداری می‌شود.
ماده ۲۰- هیچ‌یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه‌یک آن‌ها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه کنند.
ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۲- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده ۲۳- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن با نام انجمن حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۲۴- درصورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی فوق العاده، همان مجمع هیئت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیوان و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تصفیه‌ موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت‌بدهی کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۵۰ زیر ماده و ۱۹ تبصره، در جلسه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن به تصویب رسید.

کلیدواژه ها: انجمن علمی فرش | اساسنامه | اساسنامه انجمن |

دفعات مشاهده: 6592 بار   |   دفعات چاپ: 1495 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 128 بار   |   0 نظرCAPTCHA

عضویت در انجمن


 
روزشمار
0 روز مانده به


 

 نمادهای اعتماد
 درباره انجمن
در نخستین همایش ملی فرش در آموزش عالی که در مهرماه سال ۱۳۷۹ با شرکت تمام دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی ذیربط، وزارتخانه‌ها و همچنین جمعی از محققان، مؤلفان و هنرمندان فرش کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد، ضرورت وجود یک نهاد علمی به‌طور جدی احساس شد. پس از پیگیری و مکاتبات بسیار، در جلسه ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ تأسیس انجمن علمی فرش ایران در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.انجمن فعالیت رسمی خود را در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ با دریافت مجوز از اداره تبت شرکت‌ها آغاز نمود.
 
مطالب پربازدید
 
 نظرات شما
 
اشتراک در خبرنامه
 
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
آمار
کاربران حاضر در پایگاه: 0

مهمانان حاضر در پایگاه: 10

کل کاربران ثبت شده: 494

بازدیدهای روز جاری: 327

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb