| تاریخ ارسال: 1392/12/14 | 

نامزدهای عنوان فرش برتر

مشخصات فرش های برتر و شایسته تقدیر سومین جشنواره ملی فرش برتر


 

در سومین جشنواره ملی فرش برتر از مجموع آثار رسیده هفده فرش کاندیدا عنوان فرش برتر شدند و پنج تخته فرش مورد تشویق هیئت داوران قرار گرفت. گفتنی است از بین فرش های کاندیدا عنوان فرش برتر 7 تخته فرش به عنوان فرش برتر اعلام شد که از این بین 4 تخته آن در بخش معاصر و سه تخته آن در بخش قدیمی بودند. لیست مشخصات فرش های برتر و شایسته تقدیر در ادامه آمده است.
 

گروه اول فرش های معاصر

 

فرش‌های عشایری کلاسیک

مالک فرش

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

احسان حکیمی فرد

102

فرش برتر

نام فرش: ستاره

86×اندازه:108

محل بافت: شیراز

رنگ زمینه: لاکی

رنگ حاشیه: لاکی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 64

نوع طرح: عشایری

رنگرزی: گیاهی

تار: پشم                       پود:پشم                        پرز: پشم

 

فرش‌های روستایی

مالک فرش    

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

یوسف علی حکیمی فرد

302

شایسته تقدیر

نام فرش: فانوس

147×اندازه:210

محل بافت: بیجار

رنگ زمینه: لاکی

رنگ حاشیه: لاکی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 50

نوع طرح: اورنگ مسطوره

رنگرزی: گیاهی

تار: نخ پنبه           پود:پشم             پرز: پشم

چنگیز محمدی

307

شایسته تقدیر

نام فرش: درختی محرابی

اندازه: 184 × 155

محل بافت: شیراز

رنگ زمینه:سرمه‌ای

رنگ حاشیه: لاکی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 71

نوع طرح: بهارلو

رنگرزی: گیاهی

تار: پشم           پود:پشم             پرز: پشم

 

 

فرش‌های کلاسیک شهری باف بین 54 تا 77 گره در ده سانتی متر

مالک فرش

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

رضا بختیاری

505

فرش برتر

نام فرش: افشان صفوی

182×اندازه:268

محل بافت: تبریز

رنگ زمینه: لاکی

رنگ حاشیه: کرم

تعداد گره در 10 سانتی متر: 77

نوع طرح: افشان صفوی

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم            پود: پنبه                            پرز: پشم

علیرضا مباشری

508

شایسته تقدیر

نام فرش: بوته قندیل

296×اندازه:406

محل بافت: سنندج

رنگ زمینه: کرم

رنگ حاشیه: شتری

تعداد گره در 10 سانتی متر: 70

نوع طرح:سراسر

طراح: مزینانی

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم       پود: پنبه                                   پرز: پشم دستریس

هادی سلیمانی

502

فرش مورد تشویق هیئت داوران

نام فرش: ایزیرتو

201×اندازه:210

محل بافت: سنندج

رنگ زمینه: روناسی

رنگ حاشیه: سبز

تعداد گره در 10 سانتی متر: 71

نوع طرح: زیرخاکی

رنگرزی: گیاهی

طراح: هادی سلیمانی

بافنده: هایده مرادی و شنو مرادی

تار: ابریشم            پود: ابریشم        پرز: ابریشم و پشم دستریس

 

 

فرش‌های کلاسیک شهری باف بیشتر از 77 گره در ده سانتی متر

مالک فرش

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

اکبر مهدی ئی

611

فرش برتر

نام فرش: بوستان

395×اندازه:710

محل بافت: اصفهان

رنگ زمینه: نقره‌ای ابریشم

رنگ حاشیه: یشمی طلایی ابریشم

تعداد گره در 10 سانتی متر: 100

نوع طرح: شیوه قاجار مکتب مهدی ئی

طراح: اکبر مهدی ئی

بافنده: خانم صادقی (سرپرست بافندگان)

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم       پود: نخ کتان                         پرز: کرک

امیرحسین صفدرزاده حقیقی

603

شایسته تقدیر

نام فرش: حوض آسمان

260×اندازه:420

محل بافت: اصفهان

رنگ زمینه: فیروزه‌ای

رنگ حاشیه: فیروزه‌ای

تعداد گره در 10 سانتی متر: 80

نوع طرح: کاشی

طراح: امیرحسین صفدرزاده حقیقی

بافنده: خانم دهقان

رنگرزی: شیمیایی

تار: ابریشم پود: پشم        پرز: پشم

محمد صیرفیان

605

شایسته تقدیر

نام فرش:به نگار

250×اندازه:335

محل بافت: تهران

رنگ زمینه: کرم

رنگ حاشیه: روناسی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 184

نوع طرح: ترنجدار تلفیقی

طراح: محمد صیرفیان

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم  پود: پنبه                            پرز: پشم

سید حسن مرتضوی

606

شایسته تقدیر

نام فرش: رقص پرندگان

اندازه: 362 × 252

محل بافت: اصفهان

رنگ زمینه: کرم

رنگ حاشیه: طلایی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 100

نوع طرح: لچک و ترنج گل فرنگ

طراح: بیات

بافنده: خانم خادمی و نوروزی

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم         پود: پنبه و کتان                 پرز: کرک و ابریشم

وحید نصیری

612

فرش مورد تشویق هیئت داوران

نام فرش: ترنجی کرمان

اندازه: 264 × 405

محل بافت: کرمان

رنگ زمینه: سرمه‌ای

رنگ حاشیه: لاکی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 114

نوع طرح: ترنجی

بافنده: دباغیان

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم       پود: پشم      پرز: پشم

شرکت سهامی فرش ایران

613

فرش مورد تشویق هیئت داوران

نام فرش: گلدانی ایلام

اندازه: 228 × 140

محل بافت: ایلام

رنگ زمینه: سرمه‌ای

رنگ حاشیه: سرمه‌ای

تعداد گره در 10 سانتی متر: 77

نوع طرح: گلدانی

بافنده: سعدیه فتاحی

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم       پود: نخ                        پرز: کرک و ابریشم

اتحادیه فرش روستایی

619

فرش مورد تشویق هیئت داوران

نام فرش: تخت جمشید

اندازه: 195 × 140

محل بافت: تبریز

رنگ زمینه: الوان

رنگ حاشیه: الوان

تعداد گره در 10 سانتی متر: 92

نوع طرح: تخت جمشید

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم                   پود:پنبه        پرز: کرک و ابریشم

 

 

فرش‌های تمام ابریشم

مالک فرش

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

محمد حسین معصومی

707

فرش برتر

نام فرش: محرمات گلریز

300×اندازه: 400

محل بافت: قم

رنگ زمینه: استخوانی

رنگ حاشیه: سبز

تعداد گره در 10 سانتی متر: 120

نوع طرح: محرمات گلریز

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم     پود: ابریشم            پرز: ابریشم

الله یار اصفهانیان

704

شایسته تقدیر

نام فرش: گلدانی

102×اندازه: 150

محل بافت: کاشان

رنگ زمینه: سرمه‌ای

رنگ حاشیه: قرمز دانه‌ای

تعداد گره در 10 سانتی متر: 108

نوع طرح: گلدانی

طراح: میرزا نصراله خان نقاش زاده

رنگرزی: گیاهی

تار: ابریشم پود: ابریشم         پرز: ابریشم

مسعود رجبیان

714

شایسته تقدیر

نام فرش: گنبدی

اندازه: 206 × 136

محل بافت: قم

رنگ زمینه: الوان

رنگ حاشیه: سبز

تعداد گره در 10 سانتی متر: 108

نوع طرح: گنبدی کرمان

رنگرزی: شیمیایی

تار: ابریشم       پود: ابریشم              پرز: ابریشم

       
 

 

گروه دوم فرش های قدیمی

فرش‌های عشایری کلاسیک

مالک فرش

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

علیرضا مباشری

1103

فرش برتر

نام فرش: درختی مرغی

قدمت: حدوداً 100 سال

160×اندازه: 284

محل بافت: قشقایی

رنگ زمینه: کرم

رنگ حاشیه: طلایی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 41

نوع طرح: درختی مرغی

رنگرزی: گیاهی

تار: پشم      پود: پشم      پرز: پشم

 

 

فرش‌های روستایی

مالک فرش

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

افشین معماریان

1306

فرش برتر

نام فرش: لیلی و مجنون

قدمت: 218 سال

135×اندازه: 140

محل بافت: دهج افشار

رنگ زمینه: سرمه‌ای

رنگ حاشیه: لاکی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 57

نوع طرح: عشایری لیلی و مجنون

رنگرزی: گیاهی

تار: نخ پنبه                 پود: نخ پنبه                         پرز: پشم

اکبر نعمتی

1303

شایسته تقدیر

نام فرش: ذرع و چارک کلاردشت

قدمت: 88 سال

83×اندازه: 126

محل بافت: کلاردشت

رنگ زمینه: لاکی

رنگ حاشیه: آبی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 29

نوع طرح: آدمکی

رنگرزی: گیاهی

تار: پشم   پود: پشم    پرز: پشم              

افشین معماریان

1304

شایسته تقدیر

نام فرش: تمثال (نادر شاه)

قدمت: 265 سال

55×اندازه: 62

محل بافت: اطراف تبریز

رنگ زمینه: کرم

تعداد گره در 10 سانتی متر: 50

نوع طرح: نادر شاه

رنگرزی: گیاهی

تار: نخ پنبه                    پود: نخ پنبه   پرز: پشم

 

 

فرش‌های کلاسیک شهری باف بین 54 تا 77 گره در ده سانتی متر

مالک فرش

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

قنبر سیف محمدی

1502

فرش مورد تشویق هیئت داوران

نام فرش: نعنو

قدمت: 80 سال

اندازه: 60×90

محل بافت: راور

رنگ زمینه: لاکی

رنگ حاشیه: سرمه‌ای

تعداد گره در 10 سانتی متر: 60

نوع طرح: محرابی

رنگرزی: گیاهی

تار: پنبه            پود:پنبه                    پرز: پشم

 

 

 

 

فرش‌های کلاسیک شهری باف بیشتر از 77 گره در ده سانتی متر

مالک فرش

شماره فرش

رتبه

مشخصات فرش

حسین کندی

1604

فرش برتر

نام فرش: شجاع نظام

قدمت: 133 سال

144×اندازه: 224

محل بافت: راور

رنگ زمینه: کرم

رنگ حاشیه: لاکی

تعداد گره در 10 سانتی متر: 80

نوع طرح:تصویری گل دار

رنگرزی: گیاهی

تار:پنبه               پود: پنبه          پرز: پشم

 

 

کلیدواژه ها: فرش های برتر | کيفيت فرش | جشنواره فرش برتر | سومين جشنواره ملی فرش برتر |

دفعات مشاهده: 5573 بار   |   دفعات چاپ: 978 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 35 بار   |   0 نظرکلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb