| تاریخ ارسال: 1393/9/15 | 

فراخوان دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه

آغاز به کار ثبت نام و ارسال مقالات به همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه همایش مدیریتپس از برگزاری موفق دوره اول کنفرانس بین المللی مدیریت و استقبال جامعه علمی کشور، کمیته برگزاری این همایش با همکاری و حمایت دانشگاه ها، نهاد های علمی و تحقیقاتی مطرح و معتبر کشور اقدام به برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مدیریت باعنوان مدیریت و فرهنگ توسعه کرده است.

ستاد برگزاری همایش از پژوهشگران گرامی دعوت کرده است جهت ثبت و ارسال مقالات خود به سایت SCIENCE1404.COM  مراجعه نموده و با انتخاب پیوند همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید.

همچنین می توانید بعد از ثبت نام  مقالات خود را در محورهای اعلام شده و یا سایر حوزه های مرتبط به آن موضوع در بخش محور آزاد با توجه به فرمت های اعلام شده  ارسال نمایند.


پیوند مستقیم به سامانه همایشمحورهای همایش

مدیریت فرهنگی و توسعه فرهنگی
پیوست فرهنگی، برنامه ها و طرح های توسعه ای
ارزش های اخلاقی و توسعه سازمانی
اخلاق و فرهنگ سازمانی
فرهنگ و اخلاق در سیستم های مدیریت اطلاعاتی
مدیریت توسعه و تحول سازمانی و روانشناسی منابع انسانی
متغیرهای استراتژیک سازمانی(انسانی، اجتماعی، ساختاری
آموزش سرمایه انسانی در بهره وری، بهبود کیفیت و فرهنگ کار


مدیریت اسلامی
مدیریت اسلامی، نظریه ها و تجارب موافق
رهبری و مدیریت اسلامی
مدیریت اسلامی، ساختار سازمانی و منابع انسانی
مدیریت اسلامی و ارتقای فرهنگی
سبک‌ها و شیوه‌های مدیریتی در ارتقای فرهنگی خانواده
الگوهای مبتنی بر سیره‌ی نبوی و اهل بیت (ع) در ارتقای فرهنگی
مدیریت اسلامی و نهادهای حمایتی
مدیریت اسلامی و همبستگی اجتماعی
مدیریت اسلامی و ظرفیت‌ساز‌ی‌های مالی و اقتصادی
الگوهای اسلامی و شیوه‌های تأمین مالی خرد (مایحتاج زندگی، مسکن، ازدواج، درمان و تحصیل) نیازمندان
الگوها و شیوه‌های جدید بهره‌برداری از نهادهای وقف، صدقات، قرض الحسنه و...


مسئولیت اجتماعی و توسعه مدیریت فرهنگی
سازمان های غیر دولتی
روابط دولت و بخش خصوصی
الگوهای اخلاق حرفه‌ای
مسئولیت پذیری در سازمانها
فرهنگ و مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی سازمانها و جامعه
اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی


مفاهیم و راهبردهای مدیریتی
مدیریت استراتژیک، رهبری و تحول
مدیریت استراتژیک، روش ها و ساختارها
مدیریت تحول، نوآوری و خلق تکنولوژی
مدیریت تحقیق، توسعه، انتقال و آینده پژوهی تکنولوژی
مدیرت آموزش و راهبردهای آموزشی
چالش های سازمانی در مدیریت
تفکر سیستمی و نوآوری در مدیریت
موانع تفکر سیستمی، چالش ها و پیشبرنده ها
آینده­پژوهی و تفکر سیستمی
مدیریت ریسک و پدافند غیر عامل
مدیریت فرآیند ها و معماری سازمانی
مالکیت فکری و مدیریت دانش


مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی
مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت بودجه و بودجه ریزی
مدیریت مالی
حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای
مالیات و مدیریت درآمد 


مدیریت اطلاعات
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مدیریت دینامیک، سیستم ها و ابزارها
سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیستم های اتوماسیون
نظام اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سیستم های اطلاعاتی
یکپارچه سازی استراتژی های فناوری و کسب و کار
سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه
انتقال فناوری و بومی سازی دانش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی
اتحاد استراتژیک و موفقیت سازمانی


حقوق و مدیریت 
حقوق بازرگانان و قراردادهای بازرگانی
سازمان های تجاری و کنوانسیون بین المللی
حقوق حمل و نقل و ترانزیت بین المللی
سازمانها و بازارهای پولی و مالی بین المللی


مدیریت صنعتی و اجرایی 
مدیریت اجرایی و طرح های توسعه
انتقال و توسعه تکنولوژی
مدیریت تولید و مدل های تصمیم گیری
مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات
مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای
مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی
اقتصاد و برنامه ریزی شهری
مدیریت حمل و نقل شهری، آلودگی، انرژی
مدیریت بحران و سازمانها
مدیریت انتقال تکنولوژی، تکنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی
مدیریت اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار
تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی
مدیریت بهره وری
مدیریت کیفیت
شاخص ها و استراتژی های بهره وری


مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه و بازاریابی
مدیریت صادرات و واردات و شبکه های بین المللی
مدیریت بیمه، خدمات و خطرات
مدیریت ریسک و بیمه در فعالیتهای مالی اقتصادی
مدیریت بازاریابی
مدیریت طراحی محصول، تبلیغ، تامین و شبکه توزیع
مدیریت عملیات روانی، تبلیغات و ضد تبلیغ در بحران
مدیریت رسانه و ارتباطات
مدیریت ارتباطات جهانی و حقوق بین المللی ارتباط جمعی
خدمات پس از فروش در مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتریان
بازاریابی و تبلیغات استراتژیک
مدل های کسب وکار 


کارآفرینی
کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
فرهنگ کارآفرینی
کارآفرینی فرهنگی
پیش نیازهای کارآفرینی
مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
کارآفرینی فردی،سازمانی، اجتماعی
کسب و کار جدید
کارآفرینی فناورانه
هدایت و رهبری در کارآفرینی
توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین
مدیریت نوآوری در شرکت های چند ملیتی


مدیریت سبز
فناوری های سبز در مدیریت
کارآفرینی سبز
بازاریابی سبز
زنجیره تامین سبز
مدیریت سبز
نوآوری سبز
آینده‌گرایی و انرژی با رویکرد سبز
انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر
اقتصاد زیست‌محیطی
اقتصاد و مدیریت انرژی
منطقه سبز و شهر پایدار
مدیریت محصول سبز


مدیریت سرمایه انسانی
مدیریت کارکنان دانشور
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
توسعه منابع انسانی در گذر از بحران های مدیریتی و سازمانی
جذب نیروهای حرفه ای در سازمان ها، مزیت­ها و چالش­ها
شایسته گزینی و شایسته پروری
بهره وری سرمایه های انسانی در سازمانها
مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها
مدیریت عملکرد منابع انسانی
نوآوری فردی وسازمانی در توسعه منابع انسانی
اثربخشی فعالیت های منابع انسانی
بهینه کاوی، تجارب ‌و‌ الگوهای موفق سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی در شرکت های هولدینگ


مدیریت استراتژیک
تفکر استراتژیک
آینده نگاری و آینده پژوهی
مدیریت استراتژیک سازمانهای هولدینگ
مدیریت استراتژیک دانش
مدیریت استراتژیک بازار
مدیریت استراتژیک برند
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک پروژه
مدیریت پیمانهای استراتژیک
مدیریت استرتژیک ریسک
جاری سازی (پیاده سازی) استراتژی و همسوسازی استراتژیک
کنترل استراتژیک و کنترل استراتژی
مدیریت استراتژیک و عملکرد
مدیریت تحولات استراتژیک
استراتژی اقیانوس آبی
مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود
تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت
مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی
آمادگی استراتژیک
نوآوری استراتژی


محور آزاد
مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه مدیریت در تمامی گرایش های مدیریت

 

کلیدواژه ها: همايش مديريت | مديريت فرش | همايش بين المللی مديريت | فرهنگ و توسعه |

دفعات مشاهده: 4511 بار   |   دفعات چاپ: 1047 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظرکلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb