| تاریخ ارسال: 1394/8/9 | 

داوری بخش طراحی، رنگ و نقطه کامپیوتری و دستی چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش‌آموختگان فرش برگزار شد

داوران بخش طراحی و رنگ و نقطه همایشداوری بخش طراحی، رنگ و نقطه کامپیوتری و دستی چهارمین همایش دانشجویان و دانش‌آموختگان فرش برگزار شد


شنبه نهم آبان ماه 1394 جلسه داوری بخش طراحی، رنگ و نقطه کامپیوتری و رنگ و نقطه دستی چهارمین همایش دانشجویان و دانش‌آموختگان فرش با حضور 5 داور برگزار شد. 

در این جلسه اساتید کوهپایه، فقیر حق، زارع اصل، برار و شهربابکی با بررسی و ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه همایش در بخش طراحی و رنگ و نقطه کامپیوتری و دستی آثار شایسته حضور در بخش نمایشگاه را انتخاب کردند. لیست آثار منتخب داوران برای حضور در بخش نمایشگاه به شرح زیر می باشد.


بخش رنگ و نقطه دستی


کد اثر

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

دانشگاه

عنوان

وضعیت داوری

2-5-015

1

منا شکاری

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه شیراز

_

راهیابی به نمایشگاه

2-5-050

2

مریم شایسته آرا

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

_

راهیابی به نمایشگاه

2-5-051

3

سمیرا نوری

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

لچک ترنج

راهیابی به نمایشگاه

2-5-052

4

اکرم بیگی

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

_

راهیابی به نمایشگاه

1-5-075

5

سپیده شریفی

دانش‌آموخته

کارشناسی

فرش

هنر اسلامی تبریز

گل بته

راهیابی به نمایشگاه

2-5-108

6

فرزانه محمدی

دانشجو

_

_

_

_

راهیابی به نمایشگاه

2-5-111

7

نصرت لکزیان

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه بیرجند

مشکات

راهیابی به نمایشگاه


بخش رنگ و نقطه کامپیوتری


کد اثر

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

دانشگاه

نام اثر

وضعیت داوری

2-6-004

1

الهام سلطانی گردفرامرزی

دانشجو

کارشناسی

رنگرزی فرش

دانشگاه کاشان

خشتی بادگیری یزد

راهیابی به نمایشگاه

2-6-012

2

منا شکاری

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه شیراز

انار

راهیابی به نمایشگاه

2-6-016

3

نیلوفر بنی‌اسدی

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه شیراز

شاهسون

راهیابی به نمایشگاه

1-6-040

4

محدثه قربانزاده

دانش آموخته

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

لچک ترنج

راهیابی به نمایشگاه

2-6-067

5

ریحانه رحیمی

دانشجو

ارشد

طراحی فرش

هنر اسلامی تبریز

گل و گلدان

راهیابی به نمایشگاه

2-6-099

6

شیما فنایی قهنویه

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه کاشان

لچک ترنج

راهیابی به نمایشگاه

2-6-102

7

مرضیه صلح طلب

دانشجو

کارشناسی

_

_

_

راهیابی به نمایشگاه

2-6-122

8

معصومه نورانی

‌نوجه‌ده‌سادات

دانشجو

کاردانی

فرش

آموزشکده کرج

_

راهیابی به نمایشگاه

2-6-137

9

نجیب الله نجیبی

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه کاشان

گلدیس

راهیابی به نمایشگاه

1-6-192

10

پریسا قاسمی میرزایی

دانش آموخته

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه کاشان

خشتی

راهیابی به نمایشگاه


بخش طراحی


کد اثر

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

دانشگاه

نام اثر

وضعیت داوری

1-4-034

1

یاسر معصومیان

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

طراحی فرش

هنر اسلامی تبریز

_

راهیابی به نمایشگاه

2-4-035

2

عبدالقاسم سبحانی

دانشجو

کارشناسی ارشد

مواد اولیه و رنگرزی

هنر اسلامی تبریز

چنگ درهم

راهیابی به نمایشگاه

2-4-036

3

سارا هوشیار

دانشجو

کارشناسی ارشد

فرش

هنر تهران

دریچه بهشت

راهیابی به نمایشگاه

2-4-060

4

علی امیدرحمت

دانشجو

کارشناسی ارشد

مدیریت و اقتصاد فرش

علم و هنر اردکان

امید

راهیابی به نمایشگاه

1-4-074

5

معصومه آفتابی

دانش آموخته

کارشناسی

فرش

هنر تهران

باغ بهشت

راهیابی به نمایشگاه

2-4-080

6

سیدجواد میریحیی

دانشجو

کارشناسی

_

هنر اصفهان

شکسته قشقایی

راهیابی به نمایشگاه

2-4-082

7

زهرا پیرهندی آزاد

دانشجو

کارشناسی

بافت فرش

هنر شیراز

ترنج و ماهی

راهیابی به نمایشگاه

2-4-084

8

فهیمه فرازنده شهرکی

دانشجو

کارشناسی

فرش

هنر شیراز

_

راهیابی به نمایشگاه

2-7-089

9

طلعت اسدی

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه بیرجند

واگیره‌ای افشان اسلیمی

راهیابی به نمایشگاه

2-4-110

10

نصرت لکزیان

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه بیرجند

شیردال

راهیابی به نمایشگاه

2-4-112

11

الناز روستایی

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

سیستان و بلوچستان

گلدانی

راهیابی به نمایشگاه

2-4-119

12

حامد ترجمان

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

سیستان و بلوچستان

لچک ترنج

راهیابی به نمایشگاه

2-4-132

13

الهه عبداللهی

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

پیام نور تهران

خاتون عباسی

راهیابی به نمایشگاه

1-4-139

14

طیبه ادریسیان

دانش آموخته

کارشناسی

هنرهای تجسمی

دانشگاه فرهنگیان فردوس

نقوش فرش بیرجند

راهیابی به نمایشگاه

2-4-142

15

سمیه رحیمی‌زاده

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

پیام نور تهران

_

راهیابی به نمایشگاه

2-4-143

16

فاطمه رضا

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

پیام نور تهران

گل فرنگی

راهیابی به نمایشگاه

2-4-167

17

بهنام ستوده‌فر

دانشجو

کارشناسی

فرش

هنر اصفهان

_

راهیابی به نمایشگاه

2-4-189

18

شیما فنایی قهنویه

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه کاشان

سراسری ابداعی

راهیابی به نمایشگاه

2-4-190

19

شیما فنایی قهنویه

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه کاشان

شکسته هندسی

راهیابی به نمایشگاه

1-4-191

20

پریسا قاسمی میرزایی

دانش آموخته

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه کاشان

سراسری ابداعی

راهیابی به نمایشگاه

1-4-194

21

سپیده زالپور مکوند

دانش آموخته

کارشناسی

صنایع‌دستی گرایش‌فرش

دانشگاه آزاد نجف آباد

سودای عشق

راهیابی به نمایشگاه

2-4-203

22

فاطمه موسوی

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه کاشان

افشان

راهیابی به نمایشگاه

2-4-204

23

مهدیه عابدی

دانشجو

کارشناسی

فرش

دانشگاه کاشان

_

راهیابی به نمایشگاه

2-4-206

24

زهرا کاکایی

دانشجو

کارشناسی

فرش        

دانشگاه کاشان

محرابی

راهیابی به نمایشگاه

2-4-208

25

سیدمحمدمهدی‌میرزاامینی

دانشجو

دکتری

پژوهش هنر

دانشگاه هنر اصفهان

افشان گل فرنگ

راهیابی به نمایشگاه

1-4-209

26

احمد آدینه وند

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

طراحی فرش

دانشگاه کاشان

افشان طره

راهیابی به نمایشگاه

2-4-212

27

فاطمه کرمانی

دانشجو

کارشناسی

طراحی فرش

دانشگاه علمی کاربردی آران و بیدگل

مرغ باغ ملکوت

راهیابی به نمایشگاه

1-4-152

28

مریم قنبری عدیوی

دانش آموخته

کارشناسی ارشد

مواد اولیه و رنگرزی

دانشگاه کاشان

طراحی شکسته

راهیابی به نمایشگاه


لازم به ذکر است داوری آثار رسیده به دبیرخانه همایش تا تاریخ 16 آبان 1394 به اتمام خواهد رسید و آثار منتخب حداکثر تا تاریخ هجدهم آبان ماه 1394 بر روی سایت انجمن قرار می گیرند. گفتنی است آثار حائز رتبه اول تا سوم در هر بخش از بین آثار راه یافته به نمایشگاه انتخاب و در اختتامیه همایش معرفی خواهند شد. 


گزارش تصویری جلسه داوری | دفتر انجمن علمی فرش ایران | نهم آبان 1394 | عکس: الهه عبداللهی


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

کلیدواژه ها: همايش دانش آموختگان | همايش دانشجويان | دانشگاه بيرجند | دانشجويان فرش | دانش آموختگان فرش | مسابقه فرش |

دفعات مشاهده: 5963 بار   |   دفعات چاپ: 1302 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرکلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb