اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


پرسش‌های متداول


:: بافت فرش
# سلام به بافندگان تسهیلات الان هم داده می شود؟
سلام. تسهیلات مستقیم به بافندگان پرداخت نمی شود اما برای حمایت از تولید، تسهیلات به پشتیبانان تولید از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) و سایر مجاری مرتبط پرداخت می شود
1393/12/5 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید