پرسش‌های متداول


:: آموزش عالی فرش
#

آیا در مشهد هم موسسه یا مرکزی هست که آموزش دهد در مورد فرش دستبافت؟


سلام. بله موسسه علمی کاربردی واحد بازرگانی 


1396/1/28 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید