اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۰ از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


فهرست اعضا ثبت نام شده در سایت

ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام تاریخ ثبت نام اعتبار عضویت
1 سیدمحمدمهدی میرزاامینی هنر اصفهان عضویت پیوسته 1391/6/1 1398/1/1
2 علیرضا نعمتی شرکت یکتاوب افزار شرق ثبت نام در پایگاه 1384/4/2 0
3 مولود اقبالی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/2/28 0
4 پروین احمدی 1391/7/10 0
5 سید مرتضی علوی 1391/7/11 0
6 مهناز نوایی صدر 1391/7/17 0
7 حمیده سادات میرمحمدی 1391/7/30 0
8 محمود نوری چپی 1391/7/29 0
9 حسن ثانی 1391/8/3 0
10 مرسده سلطانی 1391/8/8 0
11 جواد یونس زاده حقیقی 1391/8/18 0
12 سهامه تاکستانی 1391/8/30 0
13 روح الله سلیم پور 1391/8/30 0
14 سارا مینا بیان 1391/8/30 0
15 کاوه مقصودی 1391/9/1 0
16 مهدی امینی کاشان عضویت پیوسته 1391/9/5 0
17 سید جلال الدین بصام آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی عضویت پیوسته 1391/9/7 1398/1/1
18 سونیا جوادی مجد پيام نور 1391/9/7 0
19 بهزاد علی کوزه هنر 1391/9/8 0
20 ادریس حقیقی جهاد دانشگاهی يزد ثبت نام در پایگاه 1391/9/9 0
21 حمید کارگر علوم و تحقیقات دکترا عضویت پیوسته 1391/9/9 1400/1/1
22 امیر حسین چیت سازیان دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1391/9/12 0
23 احمد احمدی قبانکندی دوکوز ايلول عضویت پیوسته 1391/9/13 0
24 فاطمه حیدری شيراز عضویت پیوسته 1391/9/13 0
25 سحر پرویزی دانشگاه دولتی هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/9/16 0
26 نیلوفر بهشاد دانشگاه شيراز عضویت پیوسته 1391/9/16 0
27 فروه رستاخیز دانشگاه شيراز عضویت پیوسته 1391/9/18 0
28 مروارید محبی دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/9/20 0
29 نرگس معین دانشگاه هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/9/21 0
30 نرگس معین دانشگاه هنر و معماری شيراز عضویت پیوسته 1391/9/21 0
31 سرور زلکی نژاد هنرومعماری شيراز عضویت پیوسته 1391/9/26 0
32 زینب کریمی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1391/9/27 0
33 ندا کاویان دانشگاه تربيت مدرس ثبت نام در پایگاه 1391/9/28 0
34 عارف جهانگیری دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1391/9/29 0
35 مریم میرزاامینی قم ثبت نام در پایگاه 1391/9/29 0
36 فاطیما عباسی دانشکده هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/9/29 0
37 شهدخت رحیم پور دانشکده هنر عضویت پیوسته 1391/9/30 1398/1/1
38 عقیل سیستانی دانشگاه میراث کرمان و دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمان عضویت پیوسته 1391/9/30 1398/1/1
39 سارا رجب پور شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/10/7 0
40 پیام مختاری بازرگانی مختاری ثبت نام در پایگاه 1391/10/7 0
41 حامد حاجی عرب هنراصفهان ثبت نام در پایگاه 1391/10/12 0
42 بیان احمدی دانشگاه هنراسلامی تبريز عضویت پیوسته 1391/10/19 0
43 سمیه حق طلب آزاد عضویت پیوسته 1391/10/20 0
44 پروین غفاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/10/20 0
45 پروین غفاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/10/20 0
46 حامد احمدی دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1391/10/23 0
47 محمد مهدی بهمنی باهنر کرمان/دانشگاه هنر عضویت پیوسته 1391/10/27 0
48 طیبه عزت اللهی نژاد الزهرا ثبت نام در پایگاه 1391/11/1 0
49 فرشته قوه عود نجف آباد ثبت نام در پایگاه 1391/11/2 0
50 محمود رشیدی دانشگاه باهنر کرمان عضویت پیوسته 1391/11/10 0
51 حسین طاهری ايده کاوی ثبت نام در پایگاه 1391/11/11 0
52 سید علی اکبر سیدی دانشگاه شيراز- هنر و معماری عضویت پیوسته 1391/11/12 0
53 فاطمه وفایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ثبت نام در پایگاه 1391/11/18 0
54 حمیده حسنی نیا دانشکده هنرو معماری شيراز عضویت پیوسته 1391/11/26 0
55 فاطمه حجتی زاده باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه 1391/11/29 0
56 عبدالسلیم قره بائی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1391/11/29 0
57 عاطفه یزدانی دانشگاه آزد اسلامی، واحد نجف آباد ثبت نام در پایگاه 1391/11/30 0
58 زهره اکبری بنی جهاددانشگاهی يزد عضویت پیوسته 1391/12/1 0
59 آمنه فردایی زاده دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1391/12/4 0
60 حمید عزیزی دانشگاه تربت حيدريه عضویت پیوسته 1391/12/9 0
61 مریم پورزمان باهنر ثبت نام در پایگاه 1391/12/9 0
62 سمیه محمدی دانشگاه با هنر کرمان عضویت پیوسته 1391/12/12 0
63 محمد میزبان فيليپس ثبت نام در پایگاه 1392/1/11 0
64 سپیده عبدالهی دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1392/1/19 0
65 سعید رونقیان تبریزی ندارم عضویت پیوسته 1392/1/19 0
66 مهدی فیض آبادی فراهانی آزاد واحد تهران جنوب عضویت پیوسته 1392/1/24 0
67 حسین بیدآبادی صادرات فرش بيدآبادی ثبت نام در پایگاه 1392/1/27 0
68 صبا جوانمرد هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1392/2/1 0
69 مرضیه رزاقی دانشگاه هنرشيراز ثبت نام در پایگاه 1392/2/1 0
70 ستاره آسمانی شريعتی ثبت نام در پایگاه 1392/2/3 0
71 حسین قره داغی مشهد عضویت پیوسته 1392/2/5 0
72 کاظم رضاکاشی زاده دانشگاه صنعتی شريف ثبت نام در پایگاه 1392/2/8 0
73 خدیجه طاهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1392/2/9 0
74 پیمان اشتری جهاد دانشگاهی اردکان ثبت نام در پایگاه 1392/2/13 0
75 سعید مولوی زاده شرکت فرش معجزه ثبت نام در پایگاه 1392/2/17 0
76 خدیجه طاهری دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1392/3/1 0
77 سیده معصومه عمادی الزهرا(س) ثبت نام در پایگاه 1392/3/4 0
78 مصطفی عبدلی هنر تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/3/7 0
79 سارا شیشه بر پيام نور ثبت نام در پایگاه 1392/3/13 0
80 حسین عطایی هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/3/26 0
81 خاتوندخت نصرتی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1392/3/26 0
82 مرجان کریمی قهرودی دانشگاه علمی کاربردی آران و بيگل ثبت نام در پایگاه 1392/3/28 0
83 تارا احمدجو دانشگاه معماری و هنر کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/4/1 0
84 فرزانه ملکان دانشگاه علم و هنر اردکان عضویت پیوسته 1392/4/8 1400/1/1
85 مینا غلام اکبر هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1392/4/9 0
86 ریحانه محمودزاده علامه طباطبايی ثبت نام در پایگاه 1392/4/12 0
87 حسین معصوم پور دبيرستان ثبت نام در پایگاه 1392/4/20 0
88 نیلوفر عباسی تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/4/22 0
89 سمیه دشتی بیدگلی علمی کاربردی آران وبيدگل ثبت نام در پایگاه 1392/4/31 0
90 اذر امامی دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته 1392/5/10 0
91 علی هاشمی دانشگاه تکنولوژی چين ثبت نام در پایگاه 1392/5/13 0
92 رقیه ناظری خليج فارس ثبت نام در پایگاه 1392/5/15 0
93 افشین براتی اشرفی اصفهانی ثبت نام در پایگاه 1392/5/26 0
94 عباس فرامرزی پيام نور ثبت نام در پایگاه 1392/5/27 0
95 زینب محلوجیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/5/29 0
96 محبوبه دولت آبادی صنعتی سهند تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/5/31 0
97 محمد حسن مصطفوی دانشگاه صنعتی شريف-شرکت مهندسی استراتژی اقيانوس آب عضویت پیوسته 1392/6/3 0
98 رستان کریمی شهيد اشرفی اصفهانی ثبت نام در پایگاه 1392/6/5 0
99 سمانه ملاکوچکیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/6/15 0
100 سلیمان سراوانی دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1392/6/23 0
101 شبنم افشار اردکان عضویت پیوسته 1392/6/24 0
102 محمدرضا خاکپور آزاد ثبت نام در پایگاه 1392/6/31 0
103 سید محمد سعید هدایتی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/7/15 0
104 فاطمه رجبی دانشگاه علم وهنراردکان عضویت پیوسته 1392/7/16 0
105 ندا هاشمی آزاد واحد رشت ثبت نام در پایگاه 1392/7/18 0
106 مسعود عبدالحسینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ثبت نام در پایگاه 1392/7/24 0
107 الهه عبداللهی دانشگاه پيام نور تهران ثبت نام در پایگاه 1392/7/28 0
108 فریبا یاوری دانشکده هنر شاهد عضویت دانشجویی 1392/8/2 0
109 احمد وحیدی فرش عضویت پیوسته 1392/8/2 0
110 حسن حامدی دانشگاه تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/8/3 0
111 کاظم جهانگیری دانشگاه ميانه ثبت نام در پایگاه 1392/8/4 0
112 رامین محمودپور دانشگاه آزاد اهر عضویت پیوسته 1392/8/4 0
113 نوشین ترابی کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/8/12 0
114 حمزه اصالت نژاد دانشگاه آزاد تهران جنوب عضویت پیوسته 1392/8/13 0
115 محمد پورشا دانشگاه هنر ثبت نام در پایگاه 1392/8/17 0
116 سعید صبایی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1392/8/19 0
117 ایمان زکریایی کرمانی دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/8/19 0
118 لیلا آبادی دانشگاه آزاد يزد عضویت پیوسته 1392/8/23 0
119 علی ملکی ملک ثبت نام در پایگاه 1392/8/25 0
120 شروین هاشمیان صنعتی اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/8/27 0
121 حدیث شیخی پيام نور بهشهر ثبت نام در پایگاه 1392/8/29 0
122 مهرنوش حصیری هنراصفهان عضویت پیوسته 1392/8/29 0
123 lمعصومه اطمینان مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای دختران بيرجند عضویت پیوسته 1392/9/9 0
124 مریم مرادی دانشگاه شيراز عضویت پیوسته 1392/9/9 0
125 حسن فرجی علمی و کاربردی ثبت نام در پایگاه 1392/9/9 0
126 مینا شه پرست علم وهنر اردکان عضویت پیوسته 1392/9/12 0
127 مارال مقدم دانشگاه شيراز عضویت پیوسته 1392/9/13 0
128 سهراب نظامی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/9/17 0
129 بهروز رجبی دانشگاه ازاد قزوين باراجين ثبت نام در پایگاه 1392/9/22 0
130 مسعود عباسی ثانی دانشگاه آزاد واحد بيرچند ثبت نام در پایگاه 1392/9/18 0
131 حمید رحیمی گالری فرش نفيس ثبت نام در پایگاه 1392/9/27 0
132 افسانه سرائی دانشکده غيرانتفاعی هنر اردکان عضویت پیوسته 1392/9/29 0
133 عبدالله حسینی قالی بافی آفتاب عضویت پیوسته 1392/10/1 0
134 مونا فتوحی دانشگاه فرش اردکان ثبت نام در پایگاه 1392/10/3 0
135 لیلا صالحیون هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/10/6 0
136 احسان برزگر دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/10/7 0
137 مجتبی شاکر اردکانی علمی و کاربردی ثبت نام در پایگاه 1392/10/11 0
138 مانی سجادی تعاونی توليد فرش دست بافت ثبت نام در پایگاه 1392/10/22 0
139 امیر حنیفه نژاد دانشگاه آزاد کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/11/1 0
140 محبوبه میرزارضی پيام نور ثبت نام در پایگاه 1392/11/1 0
141 علیرضا شوکتی دانشگاه هنر تهران - باشگاه خبرنگاران عضویت پیوسته 1392/11/1 0
142 آیلار لطفی هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1392/11/4 0
143 مهدی رجائی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1392/11/7 0
144 حمیدرضا فروزان احسن مهربان بافت عضویت پیوسته 1392/11/7 0
145 فایزه عظیمی نژاد آزاد ورامين ثبت نام در پایگاه 1392/11/11 0
146 مهسا اعتضاد مرکز ملی فرش ثبت نام در پایگاه 1392/11/13 0
147 عبدالواحد نورمحمدیان آزاد ثبت نام در پایگاه 1392/11/13 0
148 مریم کریمی دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام در پایگاه 1392/11/14 0
149 پروین بابایی دانشگاه هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/11/14 0
150 سیدعلی امیری آزاد اسلامی واحد کرمان عضویت پیوسته 1392/11/18 0
151 سپیده احمدی هنر شهرکرد ثبت نام در پایگاه 1392/11/24 0
152 شقایق کبیری دانشگاه فرش اردکان ثبت نام در پایگاه 1392/11/30 0
153 شیما مروت پور آزاد تهران جنوب ثبت نام در پایگاه 1392/12/4 0
154 زینب السادات تهامی دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1392/12/22 0
155 سجاد محموداوغلی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان ثبت نام در پایگاه 1392/12/22 0
156 فرشید مدیر اميرکبير ثبت نام در پایگاه 1392/12/25 0
157 دانیال ملایی فيض کاشان ثبت نام در پایگاه 1393/1/4 0
158 مهدی امینی کاشان ثبت نام در پایگاه 1393/1/9 0
159 علیرضا فتحی هفشجانی پيام نور ثبت نام در پایگاه 1393/2/4 0
160 ثمین پزشکی دانشگاه پيام نور اصفهان ثبت نام در پایگاه 1393/2/6 0
161 مرضیه رزاقی دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه 1393/2/7 0
162 حسام طالقانی دانشگاه تهران پرديس کيش ثبت نام در پایگاه 1393/2/8 0
163 فهیمه آینه چی هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1393/2/13 0
164 عباس رأفت دانشگاه تبريز ثبت نام در پایگاه 1393/2/21 0
165 سیده الهه میرعباسی سپيده کاشانی ثبت نام در پایگاه 1393/2/28 0
166 مینا خرمی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1393/2/31 0
167 محمد شکاری دهج خانه هنرمندان قاليباف عضویت پیوسته 1393/3/3 0
168 مریم تقوی گروه چليپا ثبت نام در پایگاه 1393/4/11 0
169 کیوان امین پور آزاد اسلامی واحد سقز عضویت پیوسته 1393/4/26 0
170 معصومه مجیدی صابری آموزشکده فنی وحرفه ای دختران کرج ثبت نام در پایگاه 1393/5/15 0
171 فاطمه رمضانیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1393/5/20 0
172 امیدعلی عادلی دانشگاه قم ثبت نام در پایگاه 1393/5/27 0
173 پریسا جوادیان سالمی دانشگاه آزاد همدان ثبت نام در پایگاه 1393/7/26 0
174 اصغر مقدمی علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه 1393/7/27 0
175 مرضیه ملک دانشگاه زنجان عضویت پیوسته 1393/7/28 0
176 منیره عظرگیران پيام نور تهران ثبت نام در پایگاه 1393/9/12 0
177 مرضیه گرکانی باهنرکرمان عضویت پیوسته 1393/9/28 0
178 سولماز چراغی ازاد اسلامی عضویت پیوسته 1393/10/3 0
179 ندا فخر کاشان عضویت پیوسته 1393/10/3 0
180 زینب کاظم بابایی دانشگاه مهرگان عضویت پیوسته 1393/11/9 0
181 معینه السادات حجازی دانشگاه بجنورد ثبت نام در پایگاه 1393/12/1 0
182 نوا نوبهاری ملی سيستان ثبت نام در پایگاه 1393/12/4 0
183 ویدا وهابی بيام نور ثبت نام در پایگاه 1393/12/8 0
184 عباس شایانفر دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1393/12/19 0
185 sara mirsadeghi soore ثبت نام در پایگاه 1393/12/23 0
186 آسیه وارسته دانشگاه بيرجند،دانشکده هنر ثبت نام در پایگاه 1394/1/6 0
187 طیبه صباغ پور الزهرا ثبت نام در پایگاه 1394/1/8 0
188 وحید احمدی دانشکاه هنر تهران عضویت پیوسته 1394/1/8 0
189 مولود احمدی کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/1/14 0
190 طیبه کرمی آموزشگاه تابلوفرش عضویت پیوسته 1394/2/6 0
191 نجمه میرزاکریمی اصفهانی هنراسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1394/2/16 0
192 سید محمد مهدی میرزاامینی هنر اصفهان دکترا عضویت پیوسته 1394/2/22 1397/1/1
193 فاطمه رحیم پناه سوره ثبت نام در پایگاه 1394/2/26 0
194 منصور دیاری دانشگاه آزاد اسلامی کاشان عضویت پیوسته 1394/2/27 0
195 امین الدین حاجی دانشگاه آزاد اسلامی بيرجند ثبت نام در پایگاه 1394/3/1 0
196 غضنفر آقایی سمیرمی دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته 1394/3/6 0
197 مصطفی رستمی دانشگاه مازندران عضویت پیوسته 1394/3/9 1397/1/1
198 عبدالقاسم سبحانی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1394/3/12 0
199 ستاره حسینیان سپيده کاشانی بيرجند ثبت نام در پایگاه 1394/3/19 0
200 زهرا آذری آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عضویت پیوسته 1394/3/20 0
201 رضوان هخامنش نیا علمی کاربردی صنايع دستی عضویت پیوسته 1394/3/21 0
202 نوراله پاشا سهروردی عضویت پیوسته 1394/3/25 0
203 elham tabatabayi daneshgah honar esfhan(pardis) عضویت پیوسته 1394/3/31 0
204 نجیمه رییسی وانانی سيستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه 1394/4/1 0
205 مجید براری میانایی طراحی فرش مینایی عضویت پیوسته 1394/4/6 0
206 َیما مروت پور آزاد تهران جنوب عضویت پیوسته 1394/4/8 0
207 سید محمد کاظم کشفی کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/4/9 0
208 رضا عسکری کهن دانشگاه آزاد کرمان ثبت نام در پایگاه 1394/4/14 0
209 وحید صفایی نژاد دانشگاه سيستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه 1394/4/14 0
210 حمزه حمزه اداره کل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی ثبت نام در پایگاه 1394/4/22 0
211 مهتاب مبینی پيام نور ثبت نام در پایگاه 1394/4/28 0
212 سکینه شولی دانشگاه علم و هنر يزد- اردکان عضویت پیوسته 1394/4/29 0
213 مرضیه صلح طلب دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه 1394/4/30 0
214 شکوفه مصباحی دانشگاه هنر عضویت پیوسته 1394/4/30 0
215 فاطمه کریمی اره کمر دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/4/31 0
216 فاطمه بوربور دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1394/4/31 0
217 زهرا سرکرده دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1394/5/1 0
218 نگین نیارمی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1394/5/1 0
219 سمن محوی هنرتهران عضویت دانشجویی 1394/5/6 1397/1/1
220 وحیده صائبی جهاد دانشگاهی مشهد ثبت نام در پایگاه 1394/5/7 0
221 اکبر همت زاده آزاد ثبت نام در پایگاه 1394/5/10 0
222 منا شکاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1394/5/12 0
223 ناهید تقی نژاد دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/5/12 0
224 حسن عزیزی کاشان عضویت پیوسته 1394/5/13 0
225 سواماز فاضل مطلق پيام نور عضویت پیوسته 1394/5/13 0
226 غزاله شمس قهفرخی دانشگاه علم و هنر اردکان يزد عضویت پیوسته 1394/5/27 0
227 هانیه مهدی پور ارشلو دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/5/28 0
228 اعظم جعفری دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/5/28 0
229 علی اسدپور دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه 1394/5/28 0
230 رسول پروان دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه 1394/5/28 0
231 اخترالسادات موسوی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1394/5/28 1398/1/1
232 بیتا باقرزاده نبی اکرم عضویت پیوسته 1394/6/3 0
233 زهرا ده ده جانی کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/5/29 0
234 سینا فارسیان دانشگاه هنر شهرکرد عضویت پیوسته 1394/6/4 0
235 سمیه فلاح کاظمی پژوهشکده گيلان شناسی ثبت نام در پایگاه 1394/7/13 0
236 پیمان پهلوانی دانشگاه نراق عضویت پیوسته 1394/7/18 0
237 فاطمه شجاعی هنربيرجند عضویت پیوسته 1394/8/3 0
238 فاطمه کرمانی حبیب آبادی دانشگاه علمی کاربردی آران و بيدگل عضویت پیوسته 1394/8/9 0
239 امیر صفائی آزاداسلامی ثبت نام در پایگاه 1394/8/23 0
240 راهله عرفان منش دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1394/9/2 0
241 علی داوری آزاداسلامی ثبت نام در پایگاه 1394/9/9 0
242 مریم براتی دانشگاه فارسان ثبت نام در پایگاه 1394/9/30 0
243 مریم رحیمی دانشگاه تهران عضویت پیوسته 1394/9/30 0
244 سمانه کاکاوند الزهراء عضویت پیوسته 1394/11/4 1397/1/1
245 مهرداد شهبازی منشادی دانشگاه سیستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه 1394/12/9 0
246 ملیکا نوژن دانشگاه علم و هنر عضویت پیوسته 1394/12/16 1398/1/1
247 مهرنام رحمانی پور دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1395/1/4 0
248 شهرزاد میراشه دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1395/1/27 1397/1/1
249 نسرین جهانیان دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1395/2/1 0
250 وحید یحیایی سهزابی هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1395/2/5 0
251 سعید سلیمی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1395/2/19 0
252 بهنام مهرابی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1395/2/27 0
253 مجید قائمی آزاد ثبت نام در پایگاه 1395/3/17 0
254 محمدرضا عابد شرکت سهامی فرش ایران عضویت پیوسته 1395/3/25 0
255 سارا نوری غلم و هنر یزد عضویت پیوسته 1395/4/13 0
256 عباس میرباقری دانشگاه ازاد نجف اباد عضویت پیوسته 1395/4/17 0
257 مرضیه سادات حسینی دولتی بیرجند ثبت نام در پایگاه 1395/4/28 0
258 نیما سعیدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز عضویت پیوسته 1395/5/10 0
259 سید مصطفی افتخاری دانشگاه علم و هنر عضویت پیوسته 1395/5/20 1398/1/1
260 سیده زهرا بهاری موسسه آموزش عالی هنر شیراز عضویت وابسته 1395/6/3 1397/1/1
261 حمیدرضا بخشنده فرد دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1395/6/16 0
262 رضا بریش دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1395/6/30 0
263 مهرنوش حصیری معماری وهنر کاشان عضویت پیوسته 1395/7/6 0
264 مالک حمیدی اصل علم وهنر عضویت پیوسته 1395/7/15 0
265 کاظم رضاکاشی زاده دانشگاه صنعتی شریف عضویت پیوسته 1395/7/22 0
266 فرج اله صمدی اقدام طراح ثبت نام در پایگاه 1395/7/25 0
267 ناصر ملفوظی دانشگاه ازاد عضویت پیوسته 1395/7/30 1397/10/18
268 پروین صادقی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1395/8/6 0
269 محمد اسماعیل مقدم صنعتی سهند تبریز عضویت پیوسته 1395/8/20 0
270 معصومه طاهری دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1395/8/29 1397/4/3
271 مهدی امیدی جعفری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایرا عضویت پیوسته 1395/9/2 0
272 نازنین ابوالوردی دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه 1395/9/25 0
273 آرمان عابدی دانشگاه قدس ثبت نام در پایگاه 1395/10/6 0
274 فاطمه دست فرد دانشگاه باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه 1395/10/12 0
275 ترنم قهرمانی تهران جنوب ثبت نام در پایگاه 1395/10/13 0
276 محمد جواد نجفیان شاهد تهران عضویت پیوسته 1395/10/25 1397/1/1
277 محمود کریم پور دانشگاه یزد عضویت پیوسته 1395/11/13 0
278 کرکره برقی شهریار ثبت نام در پایگاه 1395/12/5 0
279 مهتاب شریفی پیام نور 1395/12/9 1397/1/1
280 فرشته نوروزیان دانشگاه هنر تهران ثبت نام در پایگاه 1395/12/14 0
281 مرتضی آشور دانشگاه هنر اسلامی تبریز ثبت نام در پایگاه 1395/12/24 0
282 افسانه فرخ پیام دانشگاه الزهرا عضویت پیوسته 1396/1/15 1397/1/1
283 علی اکبر خسروی آزاد عضویت پیوسته 1396/1/19 0
284 مروارید فلاحی هنر و معماری آزاد تهران جنوب ثبت نام در پایگاه 1396/1/24 0
285 سمیرا ابراهیمی دانشگاه امیر کبیر عضویت پیوسته 1396/1/26 0
286 الهه واثقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه 1396/2/12 0
287 اعظم رسولی دانشگاه فنی و حرفه ای عضویت پیوسته 1396/4/26 1400/1/1
288 مژگان اردلانی پیام نور تهران شرق ثبت نام در پایگاه 1396/4/28 1401/1/1
289 فاطمه آئینه چی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/4/29 0
290 مهشید مولایی دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1396/5/6 1397/1/1
291 افسانه میرکی کاشان عضویت دانشجویی 1396/5/16 0
292 شادی غلامی جرتوده علم و هنر عضویت وابسته 1396/5/18 1398/1/1
293 محمدرضا خیرالهی دانشگاه هنر عضویت پیوسته 1396/5/19 0
294 زهرا قهرمانی علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه 1396/5/19 0
295 فائزه قملاقی دانشگاه هنر اصفهان عضویت دانشجویی 1396/5/20 0
296 ژیلا بزرگ منش دانشگاه پیام نور تهران شرق عضویت وابسته 1396/7/9 1398/1/1
297 آرزو شفاعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/7/10 0
298 امیر برون شهید بهشتی عضویت دانشجویی 1396/8/1 0
299 سید حسن احمدی شرکت فرش مقصود عضویت پیوسته 1396/8/15 1398/1/1
300 سعیده داداشی لوکلایه علم وهنر اردکان یزد عضویت دانشجویی 1396/8/22 0
301 امیرحسین چیت سازیان دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1396/8/30 0
302 مینا گلشن دوست دانشگاه علمی کاربردی هوشمند سازه عضویت پیوسته 1396/9/12 0
303 هانیه علیزاده دانشگاه هنر عضویت پیوسته 1396/9/12 1398/1/1
304 سمیه صالحی دانشگاه اراک عضویت پیوسته 1396/9/17 1400/1/1
305 محسن امیرحسینی هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/9/19 0
306 مهسا کربلائی آقازاده عقیق فرش البرز عضویت وابسته 1396/9/22 1398/1/1
307 محمد محتشمی دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1396/9/30 0
308 مدیر یکتاوب 1396/10/10 0
309 جواد صداقتی زاد علم وهنر یزد عضویت پیوسته 1396/10/27 0
310 نداسادات ملکوتی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1396/11/5 1398/7/19
311 شهلا عبدالمحمدی علم و هنر یزد عضویت وابسته 1396/11/6 1401/1/1
312 مهری مالکی دانشگاه کاشان عضویت دانشجویی 1396/11/18 0
313 حسن شعبانی دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1396/11/26 0
314 فاطمه اسماعیلی کیا هنر و معماری اردکان عضویت وابسته 1396/12/13 1398/1/1
315 مژده غلامزاده فرد دانشگاه هنر شیراز عضویت پیوسته 1396/12/15 0
316 یلدا مشهدی سقفی بناب هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/12/22 0
317 سارا حبیب زاده هنر تبریز عضویت پیوسته 1397/2/23 1398/1/1
318 حمید محمودی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1397/2/23 1398/1/1
319 آزاده یعقوب زاده دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1397/2/29 1398/1/1
320 عبدالحسین قاسم نژاد سوره عضویت پیوسته 1397/3/19 1398/1/1
321 فرشید باقری پیام نور عضویت دانشجویی 1397/3/20 1398/1/1
322 عبداله میرزایی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1397/3/21 1400/1/1
323 لاله آهنی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1397/3/28 1398/1/1
324 محسن عباسی aaaaa ثبت نام در پایگاه 1397/3/29 0
325 ریحانه اعرابی نایینی هنر تهران عضویت پیوسته 1397/4/10 0
326 علی پیری دانشگاه سیستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1397/4/12 0
327 ماندانا علمی مهر دانشگاه آزاد اسلامی عضویت وابسته 1397/4/23 0
328 مریم دارائی دانشگاه سمنان عضویت پیوسته 1397/4/23 1398/1/1
329 سعید خسروی دانشکده هنر و معماری تهران مرکز عضویت پیوسته 1397/5/8 1399/1/1
330 نگین قاسمی نیک دانشگاه هنر تهران ثبت نام در پایگاه 1397/6/1 0
331 زینب شمس چاله سرایی صنایع دستی میراث فرهنگی ولنجک عضویت پیوسته 1397/6/7 0
332 محبت کرامت نژاد دانشگاه هنر شیراز عضویت دانشجویی 1397/6/11 0
333 غلامرضا زیلابی دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد عضویت پیوسته 1397/6/12 1398/1/1
334 شادی ابراهیم زاده دانشکده دختران گنبد ثبت نام در پایگاه 1397/6/25 0
335 افسانه نجیبی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1400/4/8 1401/1/1
336 فرنوش ایران منش دانشگاه هنر شیراز عضویت پیوسته 1397/7/9 0
337 ربابه (مریم ) طاهری تفرشی موسسه علمی کاربردی پونک و صنایع دستی ولنجک عضویت پیوسته 1397/7/19 1398/1/1
338 آرمین بوالحسنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان عضویت وابسته 1397/8/6 1398/1/1
339 امیر عباس پیاهو مدیریت صنعتی ارومیه عضویت پیوسته 1397/8/10 1398/1/1
340 Pooriya Arab 1397/8/28 0
341 آیسان علیزاده دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1397/10/7 0
342 طاهره سلیمی دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1397/10/10 0
343 سرشار خرازی قزوین دانشگاه صنعتی شاهرود عضویت وابسته 1397/10/10 0
344 اکرم نوری دانشگاه الزهرا عضویت پیوسته 1397/11/2 0
345 مژگان سهل ابادی مرکز رشد دانشگاه قم عضویت پیوسته 1397/11/2 0
346 الهه ایمانی دانشگاه هنر شیراز عضویت پیوسته 1397/11/3 1400/1/1
347 احسان حمیدی دانشگاه تهران عضویت پیوسته 1397/11/16 1399/1/1
348 سید ابوالفضل عبداللهی منش یزدی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1397/11/19 0
349 negar amini 1397/12/6 0
350 مسعود ناروئی دانشگاه سیستان و بلوچستان عضویت دانشجویی 1398/2/6 0
351 حمیدرضا میرابی مقدم دانشگاه سیستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1398/2/19 0
352 Armin Bolhassani 1398/2/30 0
353 مسعود عزیزمحمدی دانشگاه ازاد تهران غرب عضویت پیوسته 1398/3/3 0
354 محمد حسین سیف دانشگاه هنر کاشان عضویت پیوسته 1398/3/10 0
355 Tahir Boykobilov Association Uzcharmsanoat ثبت نام در پایگاه 1398/3/24 0
356 Yekatweb Support Team 1398/4/1 0
357 نرگس احمدی دانشگاه پیام نور تهران شرق عضویت وابسته 1398/4/30 0
358 مهدیه ایرانشاهی سمنان عضویت دانشجویی 1398/5/12 0
359 حسن فیضی دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام در پایگاه 1398/5/13 0
360 نیلوفر هاشمی حسینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ثبت نام در پایگاه 1398/5/25 0
361 آزاده ابوطالبی شکور خانه کودک جهان اندیش عضویت وابسته 1398/6/2 0
362 حامد امان اللهی دانشگاه هنر تهران ثبت نام در پایگاه 1398/6/14 0
363 naghmeh neshat دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ثبت نام در پایگاه 1398/6/26 0
364 مریم اسفندیاری دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1398/6/30 0
365 علی اصغر رحیم زاده شرکت توربین های گازی صنعتی ثبت نام در پایگاه 1398/7/28 0
366 سمیه صمدیان دانشگاه هنر تبریز عضویت دانشجویی 1398/8/10 0
367 شهین نعمتی دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1398/8/20 0
368 نیکی موسوی راد دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام در پایگاه 1398/9/17 0
369 حسین اسماعیلی دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1398/9/26 0
370 ابوالقاسم نعمت شهربابکی سیستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1398/10/8 0
371 ملیحه حسینی محراب دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1398/10/12 0
372 سید علی پورمیر دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1398/11/16 0
373 عباس الله بخشی دانشگاه آزاد واحد شهر ری ثبت نام در پایگاه 1398/11/26 0
374 رضا گلشن دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1399/1/28 0
375 مدیر یکتاوب 1399/2/1 0
376 سیدمحمد ویسیان مرکز ملی فرش ایران عضویت پیوسته 1399/2/2 1400/1/1
377 Mehdi Ghaderi 1399/3/8 0
378 راضیه معینی دانشگاه فرهنگیان باهنرشهرکرد عضویت دانشجویی 1399/3/17 0
379 مصطفی کریمی زاده دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1399/3/19 0
380 مهدی سوهانگیر شرکت کیمیا کاو جهان عضویت پیوسته 1399/4/15 0
381 شیما علی‌ زاده خونانی دانشگاه فنی حرفه ای 1399/4/18 0
382 هپی لند هپی لند ذاذ د عضویت دانشجویی 1399/5/1 0
383 نوشین روستازاده شیخ یوسفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ثبت نام در پایگاه 1399/5/11 0
384 وحید همتی فارسانی دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته 1399/5/19 1400/1/1
385 عرفانه سادات احمدی پیام نور ثبت نام در پایگاه 1399/5/24 0
386 پیوند توفیقی 1399/6/27 0
387 اعظم ستاری فرد _ عضویت پیوسته 1399/6/27 1400/1/1
388 حمید سلامتی تهران ثبت نام در پایگاه 1399/6/29 0
389 vahid hemati 1399/7/7 0
390 فائزه قادری دانشگاه علم و هنر یزد عضویت پیوسته 1399/7/28 1400/9/7
391 کیوان کیخانزاده اموزشکده فرش عرب زاده عضویت پیوسته 1399/9/2 0
392 شیرین جمشیدی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1399/9/6 0
393 مریم روازژیان دانشگاه کاشان عضویت دانشجویی 1399/9/27 0
394 جواد نظری ادیب ثبت نام در پایگاه 1399/10/4 0
395 شیوا امیرفرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1399/10/13 0
396 مجتبی معینیان کاشان 1399/11/11 1400/1/1
397 reza Sadeghi دانشگاه مازندران 1399/11/13 0
398 یاسین بابائی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1399/11/22 0
399 احمد محمدیان قراخانلو هنر 1399/12/22 0
400 زهرا نعمت الهی موسسه ارم شیراز 1400/2/5 0
401 زهرا نوری محمودآباد دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1400/2/11 0
402 محبوبه شاهزیدی دانشگاه هنر اصفهان 1400/2/13 0
403 نجمه ذوالفقاری دانشگاه کاشان 1400/2/16 0
404 بابک عبدی نیا پیام نور تبریز 1400/2/17 0
405 مریم حسینعلی زاده دانشگاه هنر تهران 1400/2/17 0
406 عاطفه اثنی عشری دانشگاه اراک 1400/2/24 0
407 زهرا احمدی 1400/2/25 0
408 حسین اللهمرادی دانشگاه تبریز 1400/2/26 0
409 Faezeh Elhami 1400/2/30 0
410 اکرم بخشی هنر اسلامی تبریز 1400/3/2 0
411 فرانک خلیلی علمی کاربردی فرش ایران سپهر 1400/3/21 0
412 احمد اکبری 1400/4/1 0
413 پریسا محمدزاده هنر اسلامی تبریز 1400/4/15 0
414 ژیلا احمدی آزاد 1400/4/18 0
415 روجا احمدی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه عضویت پیوسته 1400/5/27 1401/1/1
416 علی صالحی راد صنعتی امیرکبیر عضویت پیوسته 1400/6/2 1401/1/1
417 المیرا سلطانی علامه طباطبایی تهران 1400/6/20 0
418 مژگان رضایی دینانی دانشگاه کاشان 1400/6/21 0
419 زهرا اسدی عمله دانشگاه بیرجند 1400/6/27 0
420 سعیده رفیعی عضویت پیوسته 1400/7/6 1401/1/1
421 طاهره رنجبر فنی حرفه ای 1400/7/6 0
422 سحر اشکان علم و فرهنگ 1400/7/14 0
423 نیلوفر بنی اسدی دانشگاه هنر اصفهان 1400/7/25 0


دفعات مشاهده: 9311 بار   |   دفعات چاپ: 763 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb