فهرست اعضا ثبت نام شده در سایت

ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام تاریخ ثبت نام اعتبار عضویت
1 فرزانه ملکان هنر اصفهان عضویت پیوسته 1391/6/1 1398/1/1
2 علیرضا نعمتی شرکت یکتاوب افزار شرق ثبت نام در پایگاه 1384/4/2 0
3 مولود اقبالی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/2/28 0
4 پروین احمدی 1391/7/10 0
5 سید مرتضی علوی 1391/7/11 0
6 مهناز نوایی صدر 1391/7/17 0
7 حمیده سادات میرمحمدی 1391/7/30 0
8 محمود نوری چپی 1391/7/29 0
9 حسن ثانی 1391/8/3 0
10 مرسده سلطانی 1391/8/8 0
11 جواد یونس زاده حقیقی 1391/8/18 0
12 سهامه مجرد تاکستانی الزهرا 1391/8/30 0
13 روح الله سلیم پور 1391/8/30 0
14 سارا مینا بیان 1391/8/30 0
15 کاوه مقصودی 1391/9/1 0
16 مهدی امینی کاشان عضویت پیوسته 1391/9/5 0
17 سید جلال الدین بصام آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی عضویت پیوسته 1391/9/7 1398/1/1
18 سونیا جوادی مجد پيام نور 1391/9/7 0
19 بهزاد علی کوزه هنر 1391/9/8 0
20 ادریس حقیقی جهاد دانشگاهی يزد ثبت نام در پایگاه 1391/9/9 0
21 حمید کارگر علوم و تحقیقات دکترا عضویت پیوسته 1391/9/9 1400/1/1
22 امیر حسین چیت سازیان دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1391/9/12 0
23 احمد احمدی قبانکندی دوکوز ايلول عضویت پیوسته 1391/9/13 0
24 فاطمه حیدری شيراز عضویت پیوسته 1391/9/13 0
25 سحر پرویزی دانشگاه دولتی هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/9/16 0
26 نیلوفر بهشاد دانشگاه شيراز عضویت پیوسته 1391/9/16 0
27 فروه رستاخیز دانشگاه شيراز عضویت پیوسته 1391/9/18 0
28 مروارید محبی دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/9/20 0
29 نرگس معین دانشگاه هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/9/21 0
30 نرگس معین دانشگاه هنر و معماری شيراز عضویت پیوسته 1391/9/21 0
31 سرور زلکی نژاد هنرومعماری شيراز عضویت پیوسته 1391/9/26 0
32 زینب کریمی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1391/9/27 0
33 ندا کاویان دانشگاه تربيت مدرس ثبت نام در پایگاه 1391/9/28 0
34 عارف جهانگیری دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1391/9/29 0
35 مریم میرزاامینی قم ثبت نام در پایگاه 1391/9/29 0
36 فاطیما عباسی دانشکده هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/9/29 0
37 شهدخت رحیم پور دانشکده هنر عضویت پیوسته 1391/9/30 1398/1/1
38 عقیل سیستانی دانشگاه میراث کرمان و دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمان عضویت پیوسته 1391/9/30 1398/1/1
39 سارا رجب پور شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/10/7 0
40 پیام مختاری بازرگانی مختاری ثبت نام در پایگاه 1391/10/7 0
41 حامد حاجی عرب هنراصفهان ثبت نام در پایگاه 1391/10/12 0
42 بیان احمدی دانشگاه هنراسلامی تبريز عضویت پیوسته 1391/10/19 0
43 سمیه حق طلب آزاد عضویت پیوسته 1391/10/20 0
44 پروین غفاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/10/20 0
45 پروین غفاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1391/10/20 0
46 حامد احمدی دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1391/10/23 0
47 محمد مهدی بهمنی باهنر کرمان/دانشگاه هنر عضویت پیوسته 1391/10/27 0
48 طیبه عزت اللهی نژاد الزهرا ثبت نام در پایگاه 1391/11/1 0
49 فرشته قوه عود نجف آباد ثبت نام در پایگاه 1391/11/2 0
50 محمود رشیدی دانشگاه باهنر کرمان عضویت پیوسته 1391/11/10 0
51 حسین طاهری ايده کاوی ثبت نام در پایگاه 1391/11/11 0
52 سید علی اکبر سیدی دانشگاه شيراز- هنر و معماری عضویت پیوسته 1391/11/12 0
53 فاطمه وفایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ثبت نام در پایگاه 1391/11/18 0
54 حمیده حسنی نیا دانشکده هنرو معماری شيراز عضویت پیوسته 1391/11/26 0
55 فاطمه حجتی زاده باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه 1391/11/29 0
56 عبدالسلیم قره بائی آموزش و پرورش عضویت پیوسته 1391/11/29 0
57 عاطفه یزدانی دانشگاه آزد اسلامی، واحد نجف آباد ثبت نام در پایگاه 1391/11/30 0
58 زهره اکبری بنی جهاددانشگاهی يزد عضویت پیوسته 1391/12/1 0
59 آمنه فردایی زاده دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1391/12/4 0
60 حمید عزیزی دانشگاه تربت حيدريه عضویت پیوسته 1391/12/9 0
61 مریم پورزمان باهنر ثبت نام در پایگاه 1391/12/9 0
62 سمیه محمدی دانشگاه با هنر کرمان عضویت پیوسته 1391/12/12 0
63 محمد میزبان فيليپس ثبت نام در پایگاه 1392/1/11 0
64 سپیده عبدالهی دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1392/1/19 0
65 سعید رونقیان تبریزی ندارم عضویت پیوسته 1392/1/19 0
66 مهدی فیض آبادی فراهانی آزاد واحد تهران جنوب عضویت پیوسته 1392/1/24 0
67 حسین بیدآبادی صادرات فرش بيدآبادی ثبت نام در پایگاه 1392/1/27 0
68 صبا جوانمرد هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1392/2/1 0
69 مرضیه رزاقی دانشگاه هنرشيراز ثبت نام در پایگاه 1392/2/1 0
70 ستاره آسمانی شريعتی ثبت نام در پایگاه 1392/2/3 0
71 حسین قره داغی مشهد عضویت پیوسته 1392/2/5 0
72 کاظم رضاکاشی زاده دانشگاه صنعتی شريف ثبت نام در پایگاه 1392/2/8 0
73 خدیجه طاهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1392/2/9 0
74 پیمان اشتری جهاد دانشگاهی اردکان ثبت نام در پایگاه 1392/2/13 0
75 سعید مولوی زاده شرکت فرش معجزه ثبت نام در پایگاه 1392/2/17 0
76 خدیجه طاهری دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1392/3/1 0
77 سیده معصومه عمادی الزهرا(س) ثبت نام در پایگاه 1392/3/4 0
78 مصطفی عبدلی هنر تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/3/7 0
79 سارا شیشه بر پيام نور ثبت نام در پایگاه 1392/3/13 0
80 حسین عطایی هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/3/26 0
81 خاتوندخت نصرتی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1392/3/26 0
82 مرجان کریمی قهرودی دانشگاه علمی کاربردی آران و بيگل ثبت نام در پایگاه 1392/3/28 0
83 تارا احمدجو دانشگاه معماری و هنر کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/4/1 0
84 فرزانه ملکان دانشگاه علم و هنر اردکان عضویت پیوسته 1392/4/8 1400/1/1
85 مینا غلام اکبر هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1392/4/9 0
86 ریحانه محمودزاده علامه طباطبايی ثبت نام در پایگاه 1392/4/12 0
87 حسین معصوم پور دبيرستان ثبت نام در پایگاه 1392/4/20 0
88 نیلوفر عباسی تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/4/22 0
89 سمیه دشتی بیدگلی علمی کاربردی آران وبيدگل ثبت نام در پایگاه 1392/4/31 0
90 اذر امامی دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته 1392/5/10 0
91 علی هاشمی دانشگاه تکنولوژی چين ثبت نام در پایگاه 1392/5/13 0
92 رقیه ناظری خليج فارس ثبت نام در پایگاه 1392/5/15 0
93 افشین براتی اشرفی اصفهانی ثبت نام در پایگاه 1392/5/26 0
94 عباس فرامرزی پيام نور ثبت نام در پایگاه 1392/5/27 0
95 زینب محلوجیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/5/29 0
96 محبوبه دولت آبادی صنعتی سهند تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/5/31 0
97 محمد حسن مصطفوی دانشگاه صنعتی شريف-شرکت مهندسی استراتژی اقيانوس آب عضویت پیوسته 1392/6/3 0
98 رستان کریمی شهيد اشرفی اصفهانی ثبت نام در پایگاه 1392/6/5 0
99 سمانه ملاکوچکیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/6/15 0
100 سلیمان سراوانی دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1392/6/23 0
101 شبنم افشار اردکان عضویت پیوسته 1392/6/24 0
102 محمدرضا خاکپور آزاد ثبت نام در پایگاه 1392/6/31 0
103 سید محمد سعید هدایتی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/7/15 0
104 فاطمه رجبی دانشگاه علم وهنراردکان عضویت پیوسته 1392/7/16 0
105 ندا هاشمی آزاد واحد رشت ثبت نام در پایگاه 1392/7/18 0
106 مسعود عبدالحسینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ثبت نام در پایگاه 1392/7/24 0
107 الهه عبداللهی دانشگاه پيام نور تهران ثبت نام در پایگاه 1392/7/28 0
108 فریبا یاوری دانشکده هنر شاهد عضویت دانشجویی 1392/8/2 0
109 احمد وحیدی فرش عضویت پیوسته 1392/8/2 0
110 حسن حامدی دانشگاه تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/8/3 0
111 کاظم جهانگیری دانشگاه ميانه ثبت نام در پایگاه 1392/8/4 0
112 رامین محمودپور دانشگاه آزاد اهر عضویت پیوسته 1392/8/4 0
113 نوشین ترابی کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/8/12 0
114 حمزه اصالت نژاد دانشگاه آزاد تهران جنوب عضویت پیوسته 1392/8/13 0
115 محمد پورشا دانشگاه هنر ثبت نام در پایگاه 1392/8/17 0
116 سعید صبایی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1392/8/19 0
117 ایمان زکریایی کرمانی دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/8/19 0
118 لیلا آبادی دانشگاه آزاد يزد عضویت پیوسته 1392/8/23 0
119 علی ملکی ملک ثبت نام در پایگاه 1392/8/25 0
120 شروین هاشمیان صنعتی اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/8/27 0
121 حدیث شیخی پيام نور بهشهر ثبت نام در پایگاه 1392/8/29 0
122 مهرنوش حصیری هنراصفهان عضویت پیوسته 1392/8/29 0
123 lمعصومه اطمینان مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای دختران بيرجند عضویت پیوسته 1392/9/9 0
124 مریم مرادی دانشگاه شيراز عضویت پیوسته 1392/9/9 0
125 حسن فرجی علمی و کاربردی ثبت نام در پایگاه 1392/9/9 0
126 مینا شه پرست علم وهنر اردکان عضویت پیوسته 1392/9/12 0
127 مارال مقدم دانشگاه شيراز عضویت پیوسته 1392/9/13 0
128 سهراب نظامی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/9/17 0
129 بهروز رجبی دانشگاه ازاد قزوين باراجين ثبت نام در پایگاه 1392/9/22 0
130 مسعود عباسی ثانی دانشگاه آزاد واحد بيرچند ثبت نام در پایگاه 1392/9/18 0
131 حمید رحیمی گالری فرش نفيس ثبت نام در پایگاه 1392/9/27 0
132 افسانه سرائی دانشکده غيرانتفاعی هنر اردکان عضویت پیوسته 1392/9/29 0
133 عبدالله حسینی قالی بافی آفتاب عضویت پیوسته 1392/10/1 0
134 لیلا صالحیون هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/10/6 0
135 احسان برزگر دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1392/10/7 0
136 مجتبی شاکر اردکانی علمی و کاربردی ثبت نام در پایگاه 1392/10/11 0
137 مانی سجادی تعاونی توليد فرش دست بافت ثبت نام در پایگاه 1392/10/22 0
138 امیر حنیفه نژاد دانشگاه آزاد کاشان ثبت نام در پایگاه 1392/11/1 0
139 محبوبه میرزارضی پيام نور ثبت نام در پایگاه 1392/11/1 0
140 علیرضا شوکتی دانشگاه هنر تهران - باشگاه خبرنگاران عضویت پیوسته 1392/11/1 0
141 آیلار لطفی هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته 1392/11/4 0
142 مهدی رجائی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1392/11/7 0
143 حمیدرضا فروزان احسن مهربان بافت عضویت پیوسته 1392/11/7 0
144 فایزه عظیمی نژاد آزاد ورامين ثبت نام در پایگاه 1392/11/11 0
145 مهسا اعتضاد مرکز ملی فرش ثبت نام در پایگاه 1392/11/13 0
146 عبدالواحد نورمحمدیان آزاد ثبت نام در پایگاه 1392/11/13 0
147 مریم کریمی دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام در پایگاه 1392/11/14 0
148 پروین بابایی دانشگاه هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1392/11/14 0
149 سیدعلی امیری آزاد اسلامی واحد کرمان عضویت پیوسته 1392/11/18 0
150 سپیده احمدی هنر شهرکرد ثبت نام در پایگاه 1392/11/24 0
151 شقایق کبیری دانشگاه فرش اردکان ثبت نام در پایگاه 1392/11/30 0
152 شیما مروت پور آزاد تهران جنوب ثبت نام در پایگاه 1392/12/4 0
153 زینب السادات تهامی دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1392/12/22 0
154 سجاد محموداوغلی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان ثبت نام در پایگاه 1392/12/22 0
155 فرشید مدیر اميرکبير ثبت نام در پایگاه 1392/12/25 0
156 دانیال ملایی فيض کاشان ثبت نام در پایگاه 1393/1/4 0
157 مهدی امینی کاشان ثبت نام در پایگاه 1393/1/9 0
158 علیرضا فتحی هفشجانی پيام نور ثبت نام در پایگاه 1393/2/4 0
159 ثمین پزشکی دانشگاه پيام نور اصفهان ثبت نام در پایگاه 1393/2/6 0
160 مرضیه رزاقی دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه 1393/2/7 0
161 حسام طالقانی دانشگاه تهران پرديس کيش ثبت نام در پایگاه 1393/2/8 0
162 فهیمه آینه چی هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1393/2/13 0
163 عباس رأفت دانشگاه تبريز ثبت نام در پایگاه 1393/2/21 0
164 سیده الهه میرعباسی سپيده کاشانی ثبت نام در پایگاه 1393/2/28 0
165 مینا خرمی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1393/2/31 0
166 محمد شکاری دهج خانه هنرمندان قاليباف عضویت پیوسته 1393/3/3 0
167 مریم تقوی گروه چليپا ثبت نام در پایگاه 1393/4/11 0
168 کیوان امین پور آزاد اسلامی واحد سقز عضویت پیوسته 1393/4/26 0
169 معصومه مجیدی صابری آموزشکده فنی وحرفه ای دختران کرج ثبت نام در پایگاه 1393/5/15 0
170 فاطمه رمضانیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1393/5/20 0
171 امیدعلی عادلی دانشگاه قم ثبت نام در پایگاه 1393/5/27 0
172 پریسا جوادیان سالمی دانشگاه آزاد همدان ثبت نام در پایگاه 1393/7/26 0
173 اصغر مقدمی علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه 1393/7/27 0
174 مرضیه ملک دانشگاه زنجان عضویت پیوسته 1393/7/28 0
175 منیره عظرگیران پيام نور تهران ثبت نام در پایگاه 1393/9/12 0
176 مرضیه گرکانی باهنرکرمان عضویت پیوسته 1393/9/28 0
177 سولماز چراغی ازاد اسلامی عضویت پیوسته 1393/10/3 0
178 ندا فخر کاشان عضویت پیوسته 1393/10/3 0
179 زینب کاظم بابایی دانشگاه مهرگان عضویت پیوسته 1393/11/9 0
180 معینه السادات حجازی دانشگاه بجنورد ثبت نام در پایگاه 1393/12/1 0
181 نوا نوبهاری ملی سيستان ثبت نام در پایگاه 1393/12/4 0
182 ویدا وهابی بيام نور ثبت نام در پایگاه 1393/12/8 0
183 عباس شایانفر دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1393/12/19 0
184 sara mirsadeghi soore ثبت نام در پایگاه 1393/12/23 0
185 آسیه وارسته دانشگاه بيرجند،دانشکده هنر ثبت نام در پایگاه 1394/1/6 0
186 طیبه صباغ پور الزهرا ثبت نام در پایگاه 1394/1/8 0
187 وحید احمدی دانشکاه هنر تهران عضویت پیوسته 1394/1/8 0
188 مولود احمدی کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/1/14 0
189 طیبه کرمی آموزشگاه تابلوفرش عضویت پیوسته 1394/2/6 0
190 نجمه میرزاکریمی اصفهانی هنراسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1394/2/16 0
191 سید محمد مهدی میرزاامینی هنر اصفهان دکترا عضویت پیوسته 1394/2/22 1397/1/1
192 فاطمه رحیم پناه سوره ثبت نام در پایگاه 1394/2/26 0
193 منصور دیاری دانشگاه آزاد اسلامی کاشان عضویت پیوسته 1394/2/27 0
194 امین الدین حاجی دانشگاه آزاد اسلامی بيرجند ثبت نام در پایگاه 1394/3/1 0
195 غضنفر آقایی سمیرمی دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته 1394/3/6 0
196 مصطفی رستمی دانشگاه مازندران عضویت پیوسته 1394/3/9 1397/1/1
197 عبدالقاسم سبحانی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه 1394/3/12 0
198 ستاره حسینیان سپيده کاشانی بيرجند ثبت نام در پایگاه 1394/3/19 0
199 زهرا آذری آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عضویت پیوسته 1394/3/20 0
200 رضوان هخامنش نیا علمی کاربردی صنايع دستی عضویت پیوسته 1394/3/21 0
201 نوراله پاشا سهروردی عضویت پیوسته 1394/3/25 0
202 elham tabatabayi daneshgah honar esfhan(pardis) عضویت پیوسته 1394/3/31 0
203 نجیمه رییسی وانانی سيستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه 1394/4/1 0
204 مجید براری میانایی طراحی فرش مینایی عضویت پیوسته 1394/4/6 0
205 َیما مروت پور آزاد تهران جنوب عضویت پیوسته 1394/4/8 0
206 سید محمد کاظم کشفی کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/4/9 0
207 رضا عسکری کهن دانشگاه آزاد کرمان ثبت نام در پایگاه 1394/4/14 0
208 وحید صفایی نژاد دانشگاه سيستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه 1394/4/14 0
209 حمزه حمزه اداره کل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی ثبت نام در پایگاه 1394/4/22 0
210 مهتاب مبینی پيام نور ثبت نام در پایگاه 1394/4/28 0
211 سکینه شولی دانشگاه علم و هنر يزد- اردکان عضویت پیوسته 1394/4/29 0
212 مرضیه صلح طلب دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه 1394/4/30 0
213 شکوفه مصباحی دانشگاه هنر عضویت پیوسته 1394/4/30 0
214 فاطمه کریمی اره کمر دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/4/31 0
215 فاطمه بوربور دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1394/4/31 0
216 زهرا سرکرده دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1394/5/1 0
217 نگین نیارمی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1394/5/1 0
218 سمن محوی هنرتهران عضویت دانشجویی 1394/5/6 1397/1/1
219 وحیده صائبی جهاد دانشگاهی مشهد ثبت نام در پایگاه 1394/5/7 0
220 اکبر همت زاده آزاد ثبت نام در پایگاه 1394/5/10 0
221 منا شکاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه 1394/5/12 0
222 ناهید تقی نژاد دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/5/12 0
223 حسن عزیزی کاشان عضویت پیوسته 1394/5/13 0
224 سواماز فاضل مطلق پيام نور عضویت پیوسته 1394/5/13 0
225 غزاله شمس قهفرخی دانشگاه علم و هنر اردکان يزد عضویت پیوسته 1394/5/27 0
226 هانیه مهدی پور ارشلو دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/5/28 0
227 اعظم جعفری دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/5/28 0
228 علی اسدپور دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه 1394/5/28 0
229 رسول پروان دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه 1394/5/28 0
230 اخترالسادات موسوی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1394/5/28 1398/1/1
231 بیتا باقرزاده نبی اکرم عضویت پیوسته 1394/6/3 0
232 زهرا ده ده جانی کاشان ثبت نام در پایگاه 1394/5/29 0
233 سینا فارسیان دانشگاه هنر شهرکرد عضویت پیوسته 1394/6/4 0
234 سمیه فلاح کاظمی پژوهشکده گيلان شناسی ثبت نام در پایگاه 1394/7/13 0
235 پیمان پهلوانی دانشگاه نراق عضویت پیوسته 1394/7/18 0
236 فاطمه شجاعی هنربيرجند عضویت پیوسته 1394/8/3 0
237 فاطمه کرمانی حبیب آبادی دانشگاه علمی کاربردی آران و بيدگل عضویت پیوسته 1394/8/9 0
238 امیر صفائی آزاداسلامی ثبت نام در پایگاه 1394/8/23 0
239 راهله عرفان منش دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1394/9/2 0
240 علی داوری آزاداسلامی ثبت نام در پایگاه 1394/9/9 0
241 مریم براتی دانشگاه فارسان ثبت نام در پایگاه 1394/9/30 0
242 مریم رحیمی دانشگاه تهران عضویت پیوسته 1394/9/30 0
243 سمانه کاکاوند الزهراء عضویت پیوسته 1394/11/4 1397/1/1
244 مهرداد شهبازی منشادی دانشگاه سیستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه 1394/12/9 0
245 ملیکا نوژن دانشگاه علم و هنر عضویت پیوسته 1394/12/16 1398/1/1
246 مهرنام رحمانی پور دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1395/1/4 0
247 شهرزاد میراشه دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1395/1/27 1397/1/1
248 نسرین جهانیان دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1395/2/1 0
249 وحید یحیایی سهزابی هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1395/2/5 0
250 سعید سلیمی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1395/2/19 0
251 بهنام مهرابی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1395/2/27 0
252 مجید قائمی آزاد ثبت نام در پایگاه 1395/3/17 0
253 محمدرضا عابد شرکت سهامی فرش ایران عضویت پیوسته 1395/3/25 0
254 سارا نوری غلم و هنر یزد عضویت پیوسته 1395/4/13 0
255 عباس میرباقری دانشگاه ازاد نجف اباد عضویت پیوسته 1395/4/17 0
256 مرضیه سادات حسینی دولتی بیرجند ثبت نام در پایگاه 1395/4/28 0
257 نیما سعیدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز عضویت پیوسته 1395/5/10 0
258 سید مصطفی افتخاری دانشگاه علم و هنر عضویت پیوسته 1395/5/20 1398/1/1
259 سیده زهرا بهاری موسسه آموزش عالی هنر شیراز عضویت وابسته 1395/6/3 1397/1/1
260 حمیدرضا بخشنده فرد دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1395/6/16 0
261 رضا بریش دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1395/6/30 0
262 مهرنوش حصیری معماری وهنر کاشان عضویت پیوسته 1395/7/6 0
263 مالک حمیدی اصل علم وهنر عضویت پیوسته 1395/7/15 0
264 کاظم رضاکاشی زاده دانشگاه صنعتی شریف عضویت پیوسته 1395/7/22 0
265 فرج اله صمدی اقدام طراح ثبت نام در پایگاه 1395/7/25 0
266 ناصر ملفوظی دانشگاه ازاد عضویت پیوسته 1395/7/30 1397/10/18
267 پروین صادقی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1395/8/6 0
268 محمد اسماعیل مقدم صنعتی سهند تبریز عضویت پیوسته 1395/8/20 0
269 معصومه طاهری دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1395/8/29 1397/4/3
270 مهدی امیدی جعفری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایرا عضویت پیوسته 1395/9/2 0
271 نازنین ابوالوردی دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه 1395/9/25 0
272 آرمان عابدی دانشگاه قدس ثبت نام در پایگاه 1395/10/6 0
273 فاطمه دست فرد دانشگاه باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه 1395/10/12 0
274 ترنم قهرمانی تهران جنوب ثبت نام در پایگاه 1395/10/13 0
275 محمد جواد نجفیان شاهد تهران عضویت پیوسته 1395/10/25 1397/1/1
276 محمود کریم پور دانشگاه یزد عضویت پیوسته 1395/11/13 0
277 کرکره برقی شهریار ثبت نام در پایگاه 1395/12/5 0
278 مهتاب شریفی پیام نور 1395/12/9 1397/1/1
279 فرشته نوروزیان دانشگاه هنر تهران ثبت نام در پایگاه 1395/12/14 0
280 مرتضی آشور دانشگاه هنر اسلامی تبریز ثبت نام در پایگاه 1395/12/24 0
281 افسانه فرخ پیام دانشگاه علمی کاربردی عضویت پیوسته 1396/1/15 1402/1/1
282 علی اکبر خسروی آزاد عضویت پیوسته 1396/1/19 0
283 مروارید فلاحی هنر و معماری آزاد تهران جنوب ثبت نام در پایگاه 1396/1/24 0
284 سمیرا ابراهیمی دانشگاه امیر کبیر عضویت پیوسته 1396/1/26 0
285 الهه واثقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه 1396/2/12 0
286 اعظم رسولی دانشگاه فنی و حرفه ای عضویت پیوسته 1396/4/26 1401/1/1
287 مژگان اردلانی پیام نور تهران شرق ثبت نام در پایگاه 1396/4/28 1401/1/1
288 فاطمه آئینه چی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/4/29 0
289 مهشید مولایی دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1396/5/6 1397/1/1
290 افسانه میرکی کاشان عضویت دانشجویی 1396/5/16 0
291 شادی غلامی جرتوده علم و هنر عضویت وابسته 1396/5/18 1398/1/1
292 محمدرضا خیرالهی دانشگاه هنر عضویت پیوسته 1396/5/19 0
293 زهرا قهرمانی علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه 1396/5/19 0
294 فائزه قملاقی دانشگاه هنر اصفهان عضویت دانشجویی 1396/5/20 0
295 ژیلا بزرگ منش دانشگاه پیام نور تهران شرق عضویت وابسته 1396/7/9 1398/1/1
296 آرزو شفاعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/7/10 0
297 امیر برون شهید بهشتی عضویت دانشجویی 1396/8/1 0
298 سید حسن احمدی شرکت فرش مقصود عضویت پیوسته 1396/8/15 1398/1/1
299 سعیده داداشی لوکلایه علم وهنر اردکان یزد عضویت دانشجویی 1396/8/22 0
300 امیرحسین چیت سازیان دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1396/8/30 0
301 مینا گلشن دوست دانشگاه علمی کاربردی هوشمند سازه عضویت پیوسته 1396/9/12 0
302 هانیه علیزاده دانشگاه هنر عضویت پیوسته 1396/9/12 1398/1/1
303 سمیه صالحی دانشگاه اراک عضویت پیوسته 1396/9/17 1400/1/1
304 محسن امیرحسینی هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/9/19 0
305 مهسا کربلائی آقازاده عقیق فرش البرز عضویت وابسته 1396/9/22 1398/1/1
306 محمد محتشمی دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1396/9/30 0
307 مدیر یکتاوب 1396/10/10 0
308 جواد صداقتی زاد علم وهنر یزد عضویت پیوسته 1396/10/27 0
309 نداسادات ملکوتی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1396/11/5 1398/7/19
310 شهلا عبدالمحمدی علم و هنر یزد عضویت وابسته 1396/11/6 1401/1/1
311 مهری مالکی دانشگاه کاشان عضویت دانشجویی 1396/11/18 0
312 حسن شعبانی دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1396/11/26 0
313 فاطمه اسماعیلی کیا هنر و معماری اردکان عضویت وابسته 1396/12/13 1398/1/1
314 مژده غلامزاده فرد دانشگاه هنر شیراز عضویت پیوسته 1396/12/15 0
315 یلدا مشهدی سقفی بناب هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1396/12/22 0
316 سارا حبیب زاده هنر تبریز عضویت پیوسته 1397/2/23 1398/1/1
317 حمید محمودی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1397/2/23 1398/1/1
318 آزاده یعقوب زاده دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1397/2/29 1398/1/1
319 عبدالحسین قاسم نژاد سوره عضویت پیوسته 1397/3/19 1398/1/1
320 فرشید باقری پیام نور عضویت دانشجویی 1397/3/20 1398/1/1
321 عبداله میرزایی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1397/3/21 1400/1/1
322 لاله آهنی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1397/3/28 1398/1/1
323 محسن عباسی aaaaa ثبت نام در پایگاه 1397/3/29 0
324 ریحانه اعرابی نایینی هنر تهران عضویت پیوسته 1397/4/10 0
325 علی پیری دانشگاه سیستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1397/4/12 0
326 ماندانا علمی مهر دانشگاه آزاد اسلامی عضویت وابسته 1397/4/23 0
327 مریم دارائی دانشگاه سمنان عضویت پیوسته 1397/4/23 1398/1/1
328 سعید خسروی دانشکده هنر و معماری تهران مرکز عضویت پیوسته 1397/5/8 1399/1/1
329 نگین قاسمی نیک دانشگاه هنر تهران ثبت نام در پایگاه 1397/6/1 0
330 زینب شمس چاله سرایی صنایع دستی میراث فرهنگی ولنجک عضویت پیوسته 1397/6/7 0
331 محبت کرامت نژاد دانشگاه هنر شیراز عضویت دانشجویی 1397/6/11 0
332 غلامرضا زیلابی دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد عضویت پیوسته 1397/6/12 1398/1/1
333 شادی ابراهیم زاده دانشکده دختران گنبد ثبت نام در پایگاه 1397/6/25 0
334 افسانه نجیبی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته 1400/4/8 1401/1/1
335 فرنوش ایران منش دانشگاه هنر شیراز عضویت پیوسته 1397/7/9 0
336 ربابه (مریم ) طاهری تفرشی موسسه علمی کاربردی پونک و صنایع دستی ولنجک عضویت پیوسته 1397/7/19 1398/1/1
337 آرمین بوالحسنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان عضویت وابسته 1397/8/6 1398/1/1
338 امیر عباس پیاهو مدیریت صنعتی ارومیه عضویت پیوسته 1397/8/10 1398/1/1
339 Pooriya Arab 1397/8/28 0
340 آیسان علیزاده دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه 1397/10/7 0
341 طاهره سلیمی دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1397/10/10 0
342 سرشار خرازی قزوین دانشگاه صنعتی شاهرود عضویت وابسته 1397/10/10 0
343 اکرم نوری دانشگاه الزهرا عضویت پیوسته 1397/11/2 0
344 مژگان سهل ابادی مرکز رشد دانشگاه قم عضویت پیوسته 1397/11/2 0
345 الهه ایمانی دانشگاه هنر شیراز عضویت پیوسته 1397/11/3 1400/1/1
346 احسان حمیدی دانشگاه تهران عضویت پیوسته 1397/11/16 1399/1/1
347 سید ابوالفضل عبداللهی منش یزدی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1397/11/19 0
348 negar amini 1397/12/6 0
349 مسعود ناروئی دانشگاه سیستان و بلوچستان عضویت دانشجویی 1398/2/6 0
350 حمیدرضا میرابی مقدم دانشگاه سیستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1398/2/19 0
351 Armin Bolhassani 1398/2/30 0
352 مسعود عزیزمحمدی دانشگاه ازاد تهران غرب عضویت پیوسته 1398/3/3 0
353 محمد حسین سیف دانشگاه هنر کاشان عضویت پیوسته 1398/3/10 0
354 Tahir Boykobilov Association Uzcharmsanoat ثبت نام در پایگاه 1398/3/24 0
355 Yekatweb Support Team 1398/4/1 0
356 نرگس احمدی دانشگاه پیام نور تهران شرق عضویت وابسته 1398/4/30 0
357 مهدیه ایرانشاهی سمنان عضویت دانشجویی 1398/5/12 0
358 حسن فیضی دانشگاه آزاد اسلامی عضویت وابسته 1398/5/13 1401/11/20
359 نیلوفر هاشمی حسینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ثبت نام در پایگاه 1398/5/25 0
360 آزاده ابوطالبی شکور خانه کودک جهان اندیش عضویت وابسته 1398/6/2 0
361 حامد امان اللهی دانشگاه هنر تهران ثبت نام در پایگاه 1398/6/14 0
362 naghmeh neshat دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ثبت نام در پایگاه 1398/6/26 0
363 مریم اسفندیاری دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1398/6/30 0
364 علی اصغر رحیم زاده شرکت توربین های گازی صنعتی ثبت نام در پایگاه 1398/7/28 0
365 سمیه صمدیان دانشگاه هنر تبریز عضویت دانشجویی 1398/8/10 0
366 شهین نعمتی دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی 1398/8/20 0
367 نیکی موسوی راد دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام در پایگاه 1398/9/17 0
368 حسین اسماعیلی دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1398/9/26 0
369 ابوالقاسم نعمت شهربابکی سیستان و بلوچستان عضویت پیوسته 1398/10/8 1402/1/1
370 ملیحه حسینی محراب دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1398/10/12 0
371 سید علی پورمیر دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه 1398/11/16 0
372 عباس الله بخشی دانشگاه آزاد واحد شهر ری ثبت نام در پایگاه 1398/11/26 0
373 رضا گلشن دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه 1399/1/28 0
374 مدیر یکتاوب 1399/2/1 0
375 سیدمحمد ویسیان مرکز ملی فرش ایران عضویت پیوسته 1399/2/2 1402/1/1
376 Mehdi Ghaderi 1399/3/8 0
377 راضیه معینی دانشگاه فرهنگیان باهنرشهرکرد عضویت دانشجویی 1399/3/17 0
378 مصطفی کریمی زاده دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته 1399/3/19 0
379 مهدی سوهانگیر شرکت کیمیا کاو جهان عضویت پیوسته 1399/4/15 1401/1/1
380 شیما علی‌ زاده خونانی دانشگاه فنی حرفه ای 1399/4/18 0
381 هپی لند هپی لند ذاذ د عضویت دانشجویی 1399/5/1 0
382 نوشین روستازاده شیخ یوسفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ثبت نام در پایگاه 1399/5/11 0
383 وحید همتی فارسانی دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته 1399/5/19 1400/1/1
384 عرفانه سادات احمدی پیام نور ثبت نام در پایگاه 1399/5/24 0
385 پیوند توفیقی 1399/6/27 0
386 اعظم ستاری فرد _ عضویت پیوسته 1399/6/27 1400/1/1
387 حمید سلامتی تهران ثبت نام در پایگاه 1399/6/29 0
388 vahid hemati 1399/7/7 0
389 فائزه قادری دانشگاه علم و هنر یزد عضویت پیوسته 1399/7/28 1400/9/7
390 کیوان کیخانزاده اموزشکده فرش عرب زاده عضویت پیوسته 1399/9/2 0
391 شیرین جمشیدی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی 1399/9/6 0
392 مریم روازژیان دانشگاه کاشان عضویت دانشجویی 1399/9/27 0
393 جواد نظری ادیب ثبت نام در پایگاه 1399/10/4 0
394 شیوا امیرفرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته 1399/10/13 0
395 مجتبی معینیان کاشان 1399/11/11 1400/1/1
396 reza Sadeghi دانشگاه مازندران 1399/11/13 0
397 یاسین بابائی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1399/11/22 0
398 احمد محمدیان قراخانلو هنر 1399/12/22 0
399 زهرا نعمت الهی موسسه ارم شیراز 1400/2/5 0
400 زهرا نوری محمودآباد دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1400/2/11 0
401 محبوبه شاهزیدی دانشگاه هنر اصفهان 1400/2/13 0
402 نجمه ذوالفقاری دانشگاه کاشان 1400/2/16 0
403 بابک عبدی نیا پیام نور تبریز 1400/2/17 0
404 مریم حسینعلی زاده دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته 1400/2/17 0
405 عاطفه اثنی عشری دانشگاه اراک 1400/2/24 0
406 زهرا احمدی 1400/2/25 0
407 حسین اللهمرادی دانشگاه تبریز 1400/2/26 0
408 Faezeh Elhami 1400/2/30 0
409 اکرم بخشی هنر اسلامی تبریز 1400/3/2 1402/1/1
410 فرانک خلیلی علمی کاربردی فرش ایران سپهر 1400/3/21 0
411 احمد اکبری 1400/4/1 0
412 پریسا محمدزاده هنر اسلامی تبریز 1400/4/15 0
413 ژیلا احمدی آزاد 1400/4/18 0
414 روجا احمدی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه عضویت پیوسته 1400/5/27 1401/1/1
415 علی صالحی راد صنعتی امیرکبیر عضویت پیوسته 1400/6/2 1401/1/1
416 المیرا سلطانی علامه طباطبایی تهران 1400/6/20 0
417 مژگان رضایی دینانی دانشگاه کاشان 1400/6/21 0
418 زهرا اسدی عمله دانشگاه بیرجند 1400/6/27 0
419 سعیده رفیعی عضویت پیوسته 1400/7/6 1401/1/1
420 طاهره رنجبر فنی حرفه ای 1400/7/6 0
421 سحر اشکان علم و فرهنگ 1400/7/14 0
422 نیلوفر بنی اسدی دانشگاه هنر اصفهان 1400/7/25 0
423 نگین پولادی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1400/8/6 0
424 حدیثه دلاور دانشگاه هنراسلامی تبریز 1400/8/7 0
425 مهدی خداوردی دانشگاه کاشان 1400/8/9 0
426 صدیقه عبدالهی دانشگاه شیراز 1400/8/11 0
427 مریم نژادمحمدی علوم و تحقیقات 1400/8/11 0
428 ندا قاسمی دانشگاه شیراز 1400/8/15 0
429 لیلا یوسفی دانشگاه هنر 1400/8/15 0
430 علی دادخواه دانشگاه کاشان 1400/8/15 0
431 زهرا جلالی شیراز 1400/8/16 0
432 آرزو محمدی 1400/8/17 1401/1/1
433 مریم فروغی نیا دانشگاه هنر شیراز 1400/8/17 0
434 مهناز شمشیری شورباخورلو جامع علمی کاربردی شیراز 1400/8/18 0
435 مهدی منصورزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 1400/8/18 0
436 آرا آراییان آزاد 1400/8/27 0
437 رها رهبری دانشگاه آزاد 1400/9/6 0
438 مریم کاظم لو مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران 1400/9/7 0
439 پروین ناموران علمی کاربردی 1400/9/15 0
440 مونا فتوحی جهاد دانشگاهی یزد عضویت وابسته 1400/9/17 1401/11/19
441 امیرحسین مهرابی جم آزاد 1400/10/23 0
442 سامرا سلیم پور ابکنار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 1400/11/5 0
443 احسان لطفی آزاد 1400/12/11 0
444 صمد کاویانی عضویت پیوسته 1400/12/28 1402/1/1
445 محمد گلابی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1401/1/16 0
446 پردیس عسکری هنراسلامی تبریز 1401/2/6 0
447 سمیه میرنژاد 1401/2/14 0
448 امیربهادر شاهرخی دانشگاه تهران جنوب عضویت وابسته 1401/2/20 1402/1/1
449 Faezeh Jafari Faezeh Jafari 1401/3/16 0
450 سارا میرنظامی دانشگاه سوره 1401/4/18 0
451 سید حمید مشعشعی آموزش عالی قشم غیر دولتی غیر انتفاعی 1401/4/25 0
452 زینب سادات نقیبی دانشگاه کاشان 1401/5/7 0
453 مهدی عبدی شهاب دانش قم 1401/5/31 0
454 سرور امینی فنی حرفه ای 1401/6/17 0
455 محمدحسین رحمتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1401/6/19 0
456 مجید جعفری گوجانی دانشکدۀ صنیع دستی، دانشگاه هنر اصفهان. 1401/6/20 0
457 زینب احمدی اراک 1401/7/2 0
458 علیرضا شکوری آزاد خلخال 1401/7/14 0
459 میثم ثابت قدم دانشگاه سمنان عضویت دانشجویی 1401/7/27 1402/1/1
460 سوسن احمدی فنی حرفه ای 1401/8/6 0
461 فاطمه ساعت ساز کمال الملک 1401/8/9 0
462 kabiri kabiri 1401/8/17 0
463 آقای فرش دانشگاه اصفهان 1401/8/22 0
464 لیلا میرزایی کشه اتحادیه فرش دستباف تهران عضویت وابسته 1401/9/6 1402/1/1
465 فرید بخشی ازاد تبریز 1401/9/27 0
466 آزاده حسینی سازمان آموزش فنی و حرفه ای عضویت وابسته 1401/9/27 1403/1/1
467 داود شادلو دانشگاه هنر شیراز 1401/10/28 0
468 سمیه قربانی آزاد نیشابور 1401/12/3 0
469 سمیه قربانی آزاد نیشابور 1401/12/3 0
470 سانیا باقریان دانشگاه هنرسمنان 1401/12/7 0
471 سید جواد اعرج خدایی صنعتی امیرکبیر 1401/12/13 0
472 رحمان بهزادی آموزشگاه سینمایی عضویت وابسته 1402/1/29 1403/1/1


دفعات مشاهده: 11803 بار   |   دفعات چاپ: 970 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روزشمار
0 روز مانده به


 

 نمادهای اعتماد
 درباره انجمن
در نخستین همایش ملی فرش در آموزش عالی که در مهرماه سال ۱۳۷۹ با شرکت تمام دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی ذیربط، وزارتخانه‌ها و همچنین جمعی از محققان، مؤلفان و هنرمندان فرش کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد، ضرورت وجود یک نهاد علمی به‌طور جدی احساس شد. پس از پیگیری و مکاتبات بسیار، در جلسه ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ تأسیس انجمن علمی فرش ایران در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.انجمن فعالیت رسمی خود را در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ با دریافت مجوز از اداره تبت شرکت‌ها آغاز نمود.
 
مطالب پربازدید
 
 نظرات شما
 
اشتراک در خبرنامه
 
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
آمار
کاربران حاضر در پایگاه: 0

مهمانان حاضر در پایگاه: 12

کل کاربران ثبت شده: 480

بازدیدهای روز جاری: 246

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb