هیئت مدیره انجمن از ابتدا تا کنون

 
اعضای هیئت مدیره اصلی و علی‌البدل و بازرسان انجمن علمی فرش ایران از ابتدا تا کنون
 
هیئت مدیره دوره نهم
صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
و هیئت مدیره مورخ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 
هیئت مدیره مورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره
سمت
۱- دکتر سید جلال‌الدین بصام
ریس (از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱)- (خزانه‌دار ۱۴۰۰/۰۳/۲۳-۱۴۰۱/۰۴/۰۱)
۲- دکتر مهدی سوهانگیر
نائب رئیس
۳- اعظم رسولی
خزانه‌دار (از ۱۴۰۱/۰۴/۰۱)
۴- دکتر سید علی مجابی
عضو
۵- دکتر احمد اکبری
عضو (رییس۱۴۰۰/۰۳/۲۳-۱۴۰۱/۰۴/۰۱)
نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هیئت مدیره
۱- دکتر افسانه قانی
۲- دکتر نفیسه صداقت
۳- مهدی کاتب
نام و نام خانوادگی بازرسان
سمت
۱- دکتر علی خلیقی
بازرس اصلی
۲- حجت‌ ‌اله رشادی
بازرس اصلی
۳- فروغ اسماعیلی
بازرس علی البدل
     
هیئت مدیره دوره هشتم
صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ 
نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره
سمت
۱- دکتر حمید کارگر
رئیس
۲-دکتر ایمان زکریایی کرمانی
نائب رئیس
۳-دکتر سید جلال الدین بصام
خزانه دار
۴-دکتر احمد اکبری
عضو
۵-حجت اله رشادی
عضو
نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱-عبدالحسین قاسم نژاد
۲-محمود برادران
۳-مهدی ابراهیمی علویجه
نام و نام خانوادگی بازرسان
سمت
۱-فتحعلی قشقایی فر
بازرس اصلی
۲-دکتر حسن خاتمی
بازرس اصلی
۳-هادی ابوذری
بازرس علی البدل

     

هیئت مدیره دوره هفتم
صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵
و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵
نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت
۱- دکتر مهدی کشاورز افشار رئیس
۲-دکتر علی وندشعاری نائب رئیس
۳-دکتر بیژن اربابی خزانه دار
۴-دکتر ایمان زکریایی گرمانی عضو
۵-دکتر محمد تقی آشوری عضو
نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱-دکتر فرهاد باباجمالی
۲-سالار حسن زاده
۳-دکتر حبیب الله آیت اللهی
نام و نام خانوادگی بازرسان سمت
۱-علی خلیقی بازرس اصلی
۲-سیدمحمدمهدی میرزاامینی بازرس اصلی
۳-دکتر حسن خاتمی بازرس علی البدل


     

هیئت مدیره دوره ششم
 
صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲
و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳
نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت
۱- دکتر امیر حسین چیت سازیان رئیس
۲-حمید کارگر نائب رئیس
۳-محمد رضا عابد خزانه دار
۴-داود شادلو عضو
۵-دکتر سید علی مجابی عضو
نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱-داریوش کاظم پور
۲-مهدی کاتب
۳-فروغ اسماعیلی
نام و نام خانوادگی بازرسان سمت
۱-محمود حاجی نصیری بازرس اصلی
۲-سالار حسن زاده بازرس اصلی
۳-نفیسه صداقت بازرس علی البدل


 

هیئت مدیره دوره پنجم
صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱
نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت
۱-دکتر سید جلال الدین بصام رئیس
۲-دکتر امیر حسین چیت سازیان نائب رئیس
۳-دکتر اشرف السادات موسوی لر خزانه دار
۴-رضا اله داد عضو
۵-جواد حسن پورنامی عضو
نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱-حمید رضا مومنیان
۲-حبیب الله ایت اللهی
نام و نام خانوادگی بازرسان سمت
۱-محمد رضا عابد بازرس اصلی
۲-دکتر سید علی مجابی بازرس اصلی
۳-سید امیر احمد ذریه زهرا بازرس علی البدل

 


 

هیئت مدیره دوره چهارم

صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸

و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸

نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره

سمت

۱-دکتر سید جلال الدین بصام

رئیس

۲-دکتر حبیب الله آیت اللهی

نائب رئیس

۳-مهندس محمد رضا عابد

خزانه دار

۴-رضا اله داد

عضو

۵-جواد حسن پورنامی

عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

۱-مهندس محمود برادران

۲-مهندس کریم میرزایی

۳-مهندس سید امیر احمد ذریه زهرا

نام و نام خانوادگی بازرسان

سمت

۱-دکتر محمد تقی آشوری

بازرس اصلی

۲-دکتر حسن خاتمی

بازرس اصلی

۳-دکتر سید علی مجابی

بازرس علی البدل

 

 

هیئت مدیره دوره سوم

صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۶

و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶

نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره

سمت

۱-امیر حسین چیت سازیان

رئیس

۲-محمد رضا عابد

نائب رئیس

۳-مهدی کاتب

خزانه دار

۴-دکتر محمد تقی آشوری

عضو

۵-دکتر سید علی مجابی

عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

۱-احمد اکبری

۲-سالار حسن زاده

نام و نام خانوادگی بازرسان

سمت

۱-دکتر مهرانگیز مظاهری

بازرس اصلی

۲-محمود حاجی نصیری

بازرس اصلی

۳-وحید احمدی

بازرس علی البدل

 

 

هیئت مدیره دوره دوم

صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳

نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره

سمت

۱-امیر حسین چیت سازیان

رئیس

۲-رضا الله داد

نائب رئیس

۳-محمد رضا عابد

خزانه دار

۴-دکتر محمد تقی آشوری

عضو

۵-دکتر مجید منتظر

عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

۱-مجید نیکویی

۲-سید علی مجابی

۳-دکتر مهرانگیز مظاهری

نام و نام خانوادگی بازرسان

سمت

۱-دکتر حسن خاتمی

بازرس اصلی

۲-کورش کریمشاهی

بازرس اصلی

۳-بهمن فیزابی

بازرس علی البدل

 

 

هیئت مدیره دوره اول

صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۸/۸/۱۳۸۱

نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره

سمت

۱-امیر حسین چیت سازیان

رئیس

۲-رضا الله داد

نائب رئیس

۳-دکتر حسن خاتمی

خزانه دار

۴-دکتر محمد تقی آشوری

عضو

۵-دکتر سید جلال الدین بصام

عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

۱-محمد رضا عابد

۲-سید علی مجابی

۳-احمد دانشگر

نام و نام خانوادگی بازرسان

سمت

۱-سالار حسن زاده

بازرس اصلی

۲-حمید رضا مومنیان

بازرس اصلی

۳-فیض الله مهتدی حقیقی

بازرس علی البدل

 


دفعات مشاهده: 18751 بار   |   دفعات چاپ: 1829 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 124 بار   |   0 نظر

عضویت در انجمن


 
روزشمار
0 روز مانده به


 

 نمادهای اعتماد
 درباره انجمن
در نخستین همایش ملی فرش در آموزش عالی که در مهرماه سال ۱۳۷۹ با شرکت تمام دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی ذیربط، وزارتخانه‌ها و همچنین جمعی از محققان، مؤلفان و هنرمندان فرش کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد، ضرورت وجود یک نهاد علمی به‌طور جدی احساس شد. پس از پیگیری و مکاتبات بسیار، در جلسه ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ تأسیس انجمن علمی فرش ایران در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.انجمن فعالیت رسمی خود را در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ با دریافت مجوز از اداره تبت شرکت‌ها آغاز نمود.
 
مطالب پربازدید
 
 نظرات شما
 
اشتراک در خبرنامه
 
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
آمار
کاربران حاضر در پایگاه: 0

مهمانان حاضر در پایگاه: 30

کل کاربران ثبت شده: 496

بازدیدهای روز جاری: 429

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb