اعضای پیوسته

 | تاریخ ارسال: 1401/9/20 | 

ردیف نام خانوادگی نام محل کار و تحصیل رشته تحصیلی  رتبه علمی
۱ اباذری هادی    فوق لیسانس طراحی  
۲ ابراهیمی علویجه مهدی مدیر عامل شرکت بازرگانی فرش وصنایع دستی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی درجه یک هنری  
۳ ابوذری سمانه       
۴ اثنی عشری عبدالرضا      
۵ احراری عبدالله      
۶ احمدی پروین       
۷ احمدی روجا   فوق لیسانس پژوهش هنر  
۸ احمدی سیدحسن کارشناس موزه فرش آستان قدس، شرکت فرش مقصود  فوق لیسانس   
۹ احمدی وحید      
۱۰ احمدی زهرا هیئت علمی دانشگاه هنر دکتری نساجی استادیار
۱۱ اربابی  بیِژن  هیئت علمی دانشگاه هنر  دکتری استادیار
۱۲ اسدپور علی      
۱۳ اسلامی پروانه      
۱۴ اسماعیلی فروغ    فوق لیسانس   
۱۵ اشعاری محمود  هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر استادیار
۱۶ اعتضاد  فاطمه السادات      
۱۷ افتخاری سید مصطفی   فوق لیسانس   
۱۸ افروغ محمد هیئت علمی دانشگاه اراک دکتری پژوهش هنر استادیار
۱۹ اکبری فاطمه  هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز دکتری پژوهش هنر دانشیار
۲۰ اکبری احمد هیئت علمی دانشگاه کاشان  دکتری نساجی استاد
۲۱ الله داد رضا      
۲۲ امان اللهی  حامد   فوق لیسانس فرش  
۲۳ امیری داود       
۲۴ امینی سرور    فوق لیسانس  پژوهش هنر  
۲۵ انصاری سمیه       
۲۶ اولیائی طبائی سیده اکرم هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز دانشجوی دکتری مربی
۲۷ ایرانپور امین        
۲۸ ایمانی الهه هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز دکتری پژوهش هنر استادیار
۲۹ آشوری محمدتقی هیئت علمی دانشگاه هنر (بازنشسته)   استاد 
۳۰ آل احمد سیدعلی      
۳۱ آهنی لاله      
۳۲ آیت اللهی حبیب الله دانشگاه شاهد (بازنشسته) دکتری هنرهای تجسمی استاد
۳۳ باباجمالی فرهاد      
۳۴ بافنده حقیقی مهناز      
۳۵ بخشی اکرم   فوق لیسانس فرش-طراحی  
۳۶ برادران محمود      
۳۷ برزگری محسن هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد دکتری مدیریت صنعتی استادیار
۳۸ بصام سید جلال الدین هیئت علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی دکتری نساجی دانشیار
۳۹ بهروزیان پروین       
۴۰ بیرانوند زینب دانش‌آموخته دانشگاه الزهرا صنایع دستی (گرایش پژوهش هنر)  
۴۱ پاشا نورالله      
۴۲ پورزرین رضا     
۴۳ پیری علی هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتری هنرهای اسلامی- نگارگری استادیار
۴۴ پیاهو  امیر عباس      
۴۵ تختی مهلا       
۴۶ ترکمن سرابی بهروز      
۴۷ توفیقی پیوند هیئت علمی دانشگاه شهرکرد   مربی
۴۸ تیموری علی اکبر       
۴۹ جعفری طیبه      
۵۰ جواهری پور ایمان      
۵۱ چیت سازیان امیرحسین هیئت علمی دانشگاه کاشان دکتری   پژوهش هنر  دانشیار
۵۲ حاج احمدی سودابه      
۵۳ حاجی  امین الدین  هیئت علمی دانشگاه یزد    
۵۴ حاجی نصیری محمود      
۵۵ حاصلی کرم رضا      
۵۶ حبیب زاده سارا السادات اداره فرش تهران فوق لیسانس فرش  
۵۷ حسن پورنامی جواد هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز    
۵۸ حسن زاده سالار   فوق لیسانس مدیریت (کارآفرینی) ( دانشجوی دکتری فلسفه هنر )  
۵۹ حسن زاده محسن      
۶۰ حسنوند رجب      
۶۱ حسینعلی زاده مریم    فوق لیسانس پژوهش هنر  
۶۲ حسینی سید مهدی      
۶۳ حکیمیان بدری هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان فوق لیسانس - مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی مربی
۶۴ حمزه حمزه       
۶۵ حمیدی  احسان       
۶۶  خاتمی حسن هیئت علمی دانشگاه کاشان (بازنشسته) دکتری  استادیار
۶۷ خسروی  لعیا آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرج    
۶۸ خسروی  سعید    فوق لیسانس فرش  
۶۹ خلیقی علی هیئت علمی دانشگاه هنر و معماری ساکاریا-ترکیه    
۷۰ خلیل نژاد حمید      
۷۱ خواجه احمد عطاری علی رضا  هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان   دانشیار
۷۲ خیاط بی نظیر احمد      
۷۳ خیرالهی محمدرضا هیئت علمی دانشگاه هنر فوق لیسانس فرش مربی
۷۴ دادخواه جعفر قلی   درجه یک هنری  
۷۵ دادخواه علی      
۷۶ دادور ابوالقاسم هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) دکتری تاریخ تمدن  استاد
۷۷ دارائی مریم       
۷۸ دالایی آزاده      
۷۹ دریائی نازیلا      
۸۰ دولت آبادی محبوبه      
۸۱ دیاری  منصور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دکتری مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی استادیار
۸۲ ذریه زهرا امیر احمد      
۸۳ رجبی فاطمه       
۸۴ رحیم پور شهدخت   دانشگاه اراک  
۸۵ رحیمی مریم       
۸۶ رستم نژاد طاهره       
۸۷ رستمی مصطفی هیئت علمی دانشگاه مازندران دکتری پژوهش هنر دانشیار
۸۸ رسولی اعظم    فوق لیسانس  پژوهش هنر (دانشجوی دکتری)  
۸۹ رشادی حجت اله  هیئت علمی دانشگاه اراک فوق لیسانس  
۹۰  رفیعی سعیده هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز دکتری مهندسی نساجی و علوم الیاف استادیار
۹۱ روفه گر حق رسول   مرمت  
۹۲ زکریایی ایمان هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان دکتری پژوهش هنر دانشیار
۹۳ زهرا حسین آبادی   هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتری پژوهش هنر دانشیار
۹۴ زیلابی غلامرضا      
۹۵ سازگار درسا      
۹۶ سامانیان ساسان هیئت علمی دانشگاه شیراز دکتری رشته مرمت اشیاء تاریخی، فرهنگی استادیار
۹۷ سامع سردرودی محمد   فوق لیسانس علوم اجتماعی- مردم شناسی  
۹۸ ستاری فرد  اعظم    فوق لیسانس فرش  
۹۹ ستاری مسجدی محل محمدرضا   مرمت  
۱۰۰ سجادی سعیده      
۱۰۱ سلیم‌پورآبکنار سامرا  هیئت علمی  وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- پزوهشکده هنرهای سنتی دکتری مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف  
۱۰۲ سلیمی سعید       
۱۰۳ سمیه میر نژاد   هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان فوق لیسانس فرش مربی
۱۰۴ سوهانگیر مهدی مدیرعامل شرکت کیمیا کاو جهان دکتری   مدیریت نساجی   
۱۰۵ سید احمدی زاویه سید سعید   دکتری پژوهش هنر دانشیار
۱۰۶ سیدی سید علی اکبر هیئت علمی دانشگاه شیراز دکتری پژوهش هنر استادیار
۱۰۷ سیستانی عقیل   دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر مربی
۱۰۸ شادلو داوود هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی استادیار
۱۰۹ شاه پروری محمدرضا    دکتری پژوهش هنر  
۱۱۰ شاهزیدی محبوبه   فوق لیسانس پژوهش هنر  
۱۱۱ شفیع پور آسیه آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرج    
۱۱۲ شکری لطف اله    فوق لیسانس فرش  
۱۱۳ صادق پور  میثم      
۱۱۴ صادق پور فیروزآباد  ابوالفضل هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز فوق لیسانس باستان شناسی و مرمت مربی
۱۱۵ صادقیان حمید  هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان دکتری پژوهش هنر استادیار
۱۱۶ صالح علوی غلامرضا هیئت علمی دانشگاه کاشان (بازنشسته) فوق لیسانس نساجی مربی
۱۱۷ صالحی سمیه هیئت علمی دانشگاه اراک فوق لیسانس پژوهش هنر  
۱۱۸ صالحی راد علی    مهندسی نساجی   
۱۱۹ صالحی شهرابی محمدرضا      
۱۲۰ صداقت نفیسه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی دکتری باستان شناسی استادیار
۱۲۱ صدری نسرین      
۱۲۲ صمیمی اول محمد   طراح فرش  
۱۲۳ طاهری تفرش ربابه   لیسانس طراحی فرش  
۱۲۴ طباطبائی هنزایی سید محمود هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد دکتری مهندسی نساجی استادیار
۱۲۵ طوسیان غلامرضا  هیئت علمی دانشگاه پیام نورواحد تهران شرق دکتری  مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی استاد یار
۱۲۶ ظروفچی صفورا      
۱۲۷  عابد محمدرضا   فوق لیسانس اقتصاد  
۱۲۸ عزیزی حسن هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) فوق لیسانس  مربی
۱۲۹ عصاچی سعید نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان    
۱۳۰ علیزاده  هانیه   فوق لیسانس فرش  
۱۳۱ علیزاده خونانی شیما      
۱۳۲ علیمرادی محمود      
۱۳۳ عیقرلو سیامک   فوق لیسانس فرش  
۱۳۴ غراوی آسیه   مؤسس و مربی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای صنایع دستی بافت گل نقش شهرستان گنبد کاووس کارشناسی فرش- بافت و تولید از دانشگاه اردکان  
۱۳۵  فالی سیدعلی اصغر      
۱۳۶ فتحی محمدرضا      
۱۳۷ فرخ پیام افسانه   فوق لیسانس  پژوهش هنر  
۱۳۸ فرش فروش قرآباغ محمد علی      
۱۳۹ فضائلی سید محمد  دانشگاه پیام نور مشهد   مربی
۱۴۰ فلیحی نعمت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دکتری اقتصاد استادیار
۱۴۱ فنایی زهرا  هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی استادیار
۱۴۲ قادری فائزه   فوق لیسانس فرش  
۱۴۳ قاسم نژاد عبدالحسین   فوق لیسانس پژوهش هنر  
۱۴۴ قانی افسانه هئت علمی دانشگاه شهرکرد دکتری پژوهش هنر استادیار
۱۴۵ قشقایی فر فتحعلی هیئت علمی دانشگاه کاشان درجه یک هنری مربی
۱۴۶ قنبری عدیونی مریم    فوق لیسانس فرش  
۱۴۷ کارگر حمید  مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی دکتری علوم ارتباطات  
۱۴۸ کبیری فرانک هیئت علمی دانشگاه شهرکرد دکتری، معماری استادیار
۱۴۹ کاتب  مهدی   مدیریت / MBA  
۱۵۰ کارآمد محمد جواد هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان دکتری نساجی استادیار
۱۵۱ کاکاوند سمانه  هیئت علمی دانشگاه هنر دکتری پژوهش هنر استادیار
۱۵۲ کاوه اکرم      
۱۵۳ کاویانی صمد   فوق لیسانس پژوهش هنر  
۱۵۴ کبیری مازیار   فوق لیسانس فرش- رنگرزی  
۱۵۵ کثیری ریحانه   فوق لیسانس فرش  
۱۵۶ کریم پور محمود      
۱۵۷ کریم پور امیرحسین      
۱۵۸ کریمشاهی کورش مرکز ملی فرش ایران (بازنشسته) فوق لیسانس نساجی  
۱۵۹ کریمی ساغر      
۱۶۰ کشاورز افشار مهدی  هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتری پژوهش هنر استادیار
۱۶۱ کمالی دولت‌آبادی مهدی هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات دکتری نساجی استاد
۱۶۲ کمانی زهرا اداره فرش تهران فوق لیسانس   
۱۶۳ کوشش خواجویی احمد      
۱۶۴ گریوانی نفیسه  هیئت علمی دانشگاه بجنورد   استادیار
۱۶۵ لطفی احمد  کارشناس مرکز ملی فرش ایران    
۱۶۶ لطفی محبوبه       
۱۶۷ مارالانی مریم  کارشناس مرکز ملی فرش ایران    
۱۶۸ مبینی مهتاب هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران شرق دکتری پژوهش هنر دانشیار
۱۶۹ مجابی سید علی هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد دکتر ی مهندسی نساجی استادیار
۱۷۰ مجرد تاکستانی سهامه      
۱۷۱ محفوظی کامران  هیئت علمی دانشگاه گیلان مدرک تحصیلی دانشوری در رشته تکنولوژی نساجی  
۱۷۲ محمودیان علی       
۱۷۳ مرداسی فیصل   دکتری مدیریت راهبردی  
۱۷۴ مرزآبادی رامین      
۱۷۵  رضایی مرضیه هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان فوق لیسانس فرش مربی
۱۷۶ معینیان مجتبی دانشگاه کاشان فوق لیسانس فرش  
۱۷۷ مقدسی آزیتا      
۱۷۸ مقنی پور  مجید رضا  هیئت علمی دانشگاه شیراز دکتری پژوهش هنر دانشیار
۱۷۹ ملفوظی ناصر نام برند: برجسته کاری هنری فرش یاشار ملفوظی فوق لیسانس هنر  
۱۸۰ ملکان فرزانه   فوق لیسانس فرش  
۱۸۱ ملکی محمد    فوق لیسانس فرش  
۱۸۲ ملک یارند مرتضی    (DBA)دکتری مدیریت  کسب و کار  مربی
۱۸۳ ملکوتی ندا دانش‌آموخته دانشگاه هنر اصفهان فوق لیسانس فرش  
۱۸۴ منتظر مجید هیئست علمی دانشگاه امیرکبیر دکتر ی مهندسی نساجی استاد
۱۸۵ مهرآبادی مجتبی      
۱۸۶ مهرورزان رسول   دکتری نساجی  
۱۸۷ موحدی محسن      
۱۸۸ موسوی لر اشرف السادات هیئت علمی دانشگاه الزهرا (بازنشسته) دکتری پژوهش هنر استاد
۱۸۹ موسوی اختر السادات   فوق لیسانس فرش  
۱۹۰ مومنیان حمید رضا   دکتری مرمت آثار  
۱۹۱ میرزا کریمی نجمه      
۱۹۲ میرزاامینی  سیدمحمدمهدی شرکت سهامی فرش ایران دکتری پژوهش هنر استادیار
۱۹۳ میرزایی کریم هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز دکتری هنرهای تجسمی   
۱۹۴ میرزایی  عبدالله  هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز دکتری هنر اسلامی ایران استادیار
۱۹۵ میرعزیزی سید محمود دانشگاه هنر شیراز فوق لیسانس  
۱۹۶ نجفیان محمد جواد دانشگاه شاهد دکتری پژوهش هنر  
۱۹۷ نجیبی افسانه دانش‌آموخته دانشگاه کاشان فوق لیسانس فرش  
۱۹۸  نعمت شهربابکی ابوالقاسم  هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان کارشناسی طراحی فرش استادیار
۱۹۹ نفیسی نیا لیلا میرات فرهنگی و گردشگری    
۲۰۰ نوری چیی محمود      
۲۰۱ نوژن ملیکا دانش‌آموخته دانشگاه علم و هنر یزد فوق لیسانس فرش  
۲۰۲ نیازی محسن هیئت علمی دانشگاه کاشان  دکتری جامعه شناسی - توسعه استاد
۲۰۳ همتی فارسانی  وحید دانش‌آموخته دانشگاه هنر  فوق لیسانس فرش  
۲۰۴ وندشعاری علی هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز دکتری پژوهش هنر دانشیار
۲۰۵ ویسیان  سید محمد معاون امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران دکتری مهندسی نساجی 
۲۰۶ یعقوب زاده  آزاده هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز دکتری هنرهای اسلامی استادیار

دفعات مشاهده: 23381 بار   |   دفعات چاپ: 2182 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 147 بار   |   0 نظر

عضویت در انجمن


 
روزشمار
0 روز مانده به


 

 نمادهای اعتماد
 درباره انجمن
در نخستین همایش ملی فرش در آموزش عالی که در مهرماه سال ۱۳۷۹ با شرکت تمام دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی ذیربط، وزارتخانه‌ها و همچنین جمعی از محققان، مؤلفان و هنرمندان فرش کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد، ضرورت وجود یک نهاد علمی به‌طور جدی احساس شد. پس از پیگیری و مکاتبات بسیار، در جلسه ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ تأسیس انجمن علمی فرش ایران در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.انجمن فعالیت رسمی خود را در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ با دریافت مجوز از اداره تبت شرکت‌ها آغاز نمود.
 
مطالب پربازدید
 
 نظرات شما
 
اشتراک در خبرنامه
 
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
آمار
کاربران حاضر در پایگاه: 0

مهمانان حاضر در پایگاه: 31

کل کاربران ثبت شده: 496

بازدیدهای روز جاری: 440

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb