Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

کمیته‌های تخصصی
آقای دکتر بیژن اربابی
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیپژوهش هنر
پست سازمانیمدیر کمیته اداری و مالی
محل خدمتعضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
آخرین بروزرسانی1396/3/13

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: