اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

شعبه اصفهان
خانم ندا ملکوتی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانینایب دبیر هیئت مدیره
آخرین بروزرسانی1398/8/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: