اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


Close

Logo

انجمن علمی فرش ایران

شعبه اصفهان
خانم ریحانه کثیری
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیفرش
پست سازمانیعضو علی البدل هبئت مدیره
آخرین بروزرسانی1398/8/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: