انجمن علمی فرش ایران- اخبار دانشگاه
بسته حمایتی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه فرش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/11 | 

بسته حمایتی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه فرش


AWT IMAGEحمایت از پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه فرش دستباف تصویب شد.

حمایت از پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه فرش دستباف در جلسه کمیته فرش و نساجی شورای سیاستگذاری آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ معاون تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران با بیان این خبر گفت: در این جلسه مقرر شد که در شورای سیاستگذاری آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوع فرش دستباف به شیوه متمرکز حمایت مادی و معنوی شود.

محسن حسن زاده ادامه داد: فرایند نیازسنجی عناوین این پایان نامه ها و شرح خدمات مورد انتظار برای هر عنوان پژوهشی توسط مرکز ملی فرش ایران تهیه می شود.

به گفته وی با اعلام نیاز مرکز ملی فرش ایران درباره موضوعات و محورهای خاص حوزه فرش دستباف، وزارت صنعت، معدن و تجارت دانشجویان را مورد حمایت قرار می دهد.

معاون تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران همچنین گفت: این بسترسازی برای کمک به توسعه رویکرد علمی حوزه هنر-صنعت فرش دستباف ایران تامین شده است.

گفتنی است؛ مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی فرش دستباف کشور با توجه به نیازهای حوزه فرش محورهای مورد نیاز را عنوان می کند و این در حالی است که موضوعات خارج از محورهای تعین شده نیز در جلسات شورای سیاستگذاری تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران بررسی شده و پس از امکان سنجی به وزارتخانه معرفی خواهند شد.

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط با ابعاد مختلف فرش دستباف می‌توانند عناوین پایان نامه های خود را که متناسب با محورهای عنوان شده است را با هماهنگی مدیریت تحقیقات مرکز ملی فرش انتخاب کنند.

- روشهای افزایش بهره وری عوامل تولید در فرش دستباف

- نیروی انسانی، بهداشت و استاندارد در تولید فرش دستباف

- روشهای مدیریت بهینه در تولید، عرضه و فروش فرش دستباف

- استاندارهای آموزشی و بهره وری نیروی انسانی در هنر صنعت فرش دستباف

- شرایط زیست محیطی در فرآیند تولید فرش دستباف

- مواد اولیه و رنگزاهای طبیعی در فرش دستباف

- استفاده از فناوری های نوین در فرش دستباف

- جغرافیای بافت فرش دستباف

- طبقه بندی طرح های قالی ایران

- سیر تحول طرح های قالی ایران

- طرحها و نقوش رایج در مناطق قالی بافی ایران

- فرشهای موزه ای از نظر طرح و نقش، رنگ آمیز ، مواد اولیه، ویژگی های بافت و قدمت


منبع: رواط عمومی مرکز ملی فرش ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find-1.63.424.fa.html
برگشت به اصل مطلب