انجمن علمی فرش ایران- همایش ها و مسابقات
نشست های تخصصی کتابخانه و موزه ملی ملک فرش های دوره قاجار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/10 | 
فرش های دوره قاجارانجمن علمی فرش ایران با همکاری موزه ملی ملک در بهار ۱۳۹۷ سلسله نشست های تخصصی با محوریت فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی برگزار می کند. در گام نخست نشست تخصصی فرش های دوره قاجار با سخنرانی دکتر بیژن اربابی و دکتر مهدی کشاورز افشار برگزار خواهد شد.

زمان: سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: تهران، خیابان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد.

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.105.641.fa
برگشت به اصل مطلب