انجمن علمی فرش ایران- شعبه کاشان
نشست ثبت میراث جهانی فرش کاشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/2/16 | 

برگزاری جلسه سخنرانی ثبت میراث جهانی فرش کاشان با حضور استاد محسن محسنی در دانشگاه کاشان


ثبت میراث جهانی فرش کاشان


سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشگاه کاشان با حضور استاد محسن محسنی پیرامون ثبت میراث جهانی فرش کاشان جلسه سخنرانی برگزار خواهد شد. این جلسه به همت گروه فرش دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان و با همکاری شعبه کاشان انجمن علمی فرش ایران و انجمن علمی دانشجویی این دانشگاه ساعت ۱۱ در ساختمان علوم پایه برگزار می شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.129.249.fa
برگشت به اصل مطلب