انجمن علمی فرش ایران- شعبه شیراز
کارگاه رنگرزی سنتی فرش دستباف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/22 | 
به مناسبت هفته صنایع دستی  وبینار " کارگاه رنگرزی سنتی فرش دستباف (با تمرکز بر روی فنون رنگرزی استان فارس)" برگزار می‌شود.
به گزارش انجمن علمی فرش ایران، این نشست با همکاری انجمن علمی فرش ایران شعبه شیراز، انجمن هنرهای سنتی استان فارس و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس، با حضور دکتر سعیده رفیعی،  استادیار گروه فرش دانشگاه هنر شیراز، روز یک‌شنبه ۲۳خردادماه ۱۴۰۰،  ساعت ۱۸ در نرم افزار ادوبی کانکت برگزار می‌شود.
لینک بر گزاری همایش http://su۲۵.parsvlp.ir/hclass۱۱۲/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.131.800.fa
برگشت به اصل مطلب