انجمن علمی فرش ایران- پایان نامه
پایان نامه برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/6 | 
کمیته علمی «پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران» در نظر دارد در بخش ویژه‌ای، پایان‌نامه‌های برتر"کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و رساله دکتری مرتبط با فرش دست‌باف" را معرفی کند.
  • برای این منظور و برای ارزیابی پایان‌نامه، ضروری است یک نسخه از فایل Pdf پایان‌نامه به همراه مستندات مقاله مستخرج از پایان‌نامه، به ایمیل دبیرخانه همایش  anjoman@icsa.ir ارسال شود.
  • لطفا قبل از ارسال مدارک، هزینه داوری را از طریق لینک‌ها (تصاویر پایین صفحه)  پرداخت کنید.
 پرداخت آنلاین هزینه داوری پایان نامه کارشناسی
پرداخت آنلاین هزینه داوری پایان نامه کارشناسی ارشد
پرداخت آنلاین هزینه  داوری رساله دکتری
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.152.782.fa
برگشت به اصل مطلب