انجمن علمی فرش ایران- بزرگداشت
بزرگداشت پیشکسوتان و درگدشتگان فرش کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/6 | 
انجمن علمی فرش ایران با همکاری دانشگاه شیراز در نظر دارند تا در کنار برگزاری "پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویا فرش ایران" برنامه بزرگداشت پیشکسوتان و درگدشتگان فرش کشور را برگزار کند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.154.784.fa
برگشت به اصل مطلب