اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۰ از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- مقدمه
اولین فراخوان پیش از تشکیل انجمن علمی فرش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/23 | 
اولین فراخوان پیش از تشکیل انجمن علمی فرش ایران
در این فراخوان توضیحاتی از ضرورت تأسیس انجمن علمی فرش ایران، انواع و شرایط عضویت، بخش‌هایی از اساسنامه و فراخوان همکاری به کوشش مسئول پیگیری، تأسیس و راه‌اندازی انجمن، آقای دکتر امیر حسین چیت‌سازیان آورده شده است که به عنوان اولین فراخوان عمومی پیش از تأسیس انجمن علمی فرش ایران است.

اولین فراخوان پیش از تشکیل انجمن علمی فرش ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.56.147.fa
برگشت به اصل مطلب