انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران تعامل بین تشکل های فرش راهگشا خواهد بود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/10 | 
در نشست مشترک هیئت مدیره انجمن علمی فرش ایران و هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران بر لزوم تقویت تعامل و ارتباط بین تشکل های فرش تأکید شد.
در این نشست مشترک که در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران و به دعوت اتحادیه صادرکنندگان فرش تشکیل شد، طرفین بر تقویت ارتباطات و تداوم نشست های مشترک برای احصای مشکلات و موانع و دستیابی به راهکارهای بهبود وضعیت فرش دستباف ایران تأکید کردند.
چگونگی نیل به نقشه راه فرش ایران در خلال تقویت همکاری بخش دانشگاهی فرش با بدنه تولید و تجارت آن از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.
همچنین مواردی همچون تبلیغات فرش ایران، رویکرد صدا و سیما نسبت به فرش ایرانی، موانع و مشکلات صادراتی، گمرکی و مالیاتی، بایدها و نبایدهای نمایشگاه فرش و... مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.
در پایاین این نشست مقرر شد این جلسات برای تقویت ارتباط و نیز رسیدن به راهکارهای مناسب تداوم یابد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find-1.61.701.fa.html
برگشت به اصل مطلب