انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
درنگی در زمان برگزاری همایش پنجم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/6 | 
برگزاری «پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران» به آبان‌ماه ۱۴۰۰ موکول شد.
با توجه به برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی فرش ایران و تغییر ترکیب اعضا و نیز با نظر شورای سیاستگذاری و کمیته علمی همایش یادشده و همچنین نظر دانشگاه شیراز به‌عنوان میزبان همایش، مقرر شد برگزاری این رویداد علمی با اندکی تأخیر به نیمسال اول تحصیلی آتی موکول شود.
بر این اساس و با هدف اجرای همایش در حین فعالیت تحصیلی در دانشگاه‌ها، و از آنجا که دغدغه شورای سیاستگذاری همایش، اجرای این رویداد علمی در حالت بهینه است،  ۱۹و ۲۰ آبان‌ماه امسال به‌عنوان موعد برگزاری همایش انتخاب شد.
بر همین پایه در این وقفه زمانی، دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی فرش دستباف با بهره‌گیری از شرایط موجود همچنان می‌توانند دستاوردهای علمی خود را در قالب پایان‌نامه و مقاله به سرانجام رسانده و فرصت پیش‌آمده را در غنا بخشیدن به این رویداد و مشارکت در این رخداد علمی مغتنم شمارند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.61.807.fa
برگشت به اصل مطلب