انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
سلسله درس‌گفتارها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
انجمن علمی فرش ایران، در راستای گسترش و نشر علم، دانش و اشتراک تجربیات، قصد دارد «سلسله درس‌گفتارهایی درباره پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی فرش»، به‌صورت مجازی برگزار نماید.
بدین وسیله از تمام پژوهشگران و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مختلف، که در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا دکتری، در حوزه فرش دست‌باف دارای پایان‌نامه یا رساله هستند، دعوت می‌شود با ارسال خلاصه‌ای مبسوط از پایان‌نامه یا رساله، مشخصات فردی و شماره واتساپ خود، به ایمیل انجمن علمی فرش ایران (anjomanicsa.ir در این امر حضوری فعال داشتهباشند.
در پایان این دوره، گواهی حضور برای ارائه‌کنندگان صادر خواهد شد.
همچنین از تمام دانشگاه‌ها، اعضای پیوسته و دانشجویی انجمن علمی فرش ایران، انجمن‌های علمی استانی و دانش‌آموختگان و دانشجویان علاقه‌مند در جهت مشارکت و برگزاری این دوره‌ها و نشست‌ها دعوت به همکاری می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.61.822.fa
برگشت به اصل مطلب