انجمن علمی فرش ایران- اخبار انجمن
استاد محسن محسنی به ملکوت اعلی پیوست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/15 | 
"محسن محسنی" از پژوهشگران پیشکسوت و مؤلف نام آشنای فرش ایران دار فانی را وداع گفت.
ایشان کارشناس ادبیات فارسی و از متخصصین رشته فرش دست‌باف ایران بود که پیشینه‌ای چون ، مدیر شعبات کرمان و آبادان شرکت سهامی فرش ایران، دبیر هیئت علمی و اصلاح دایره‌المعارف فرش در مرکز ملی فرش ایران، عضو هیئت علمی گنجینه‌های از یاد رفته در فرهنگستان هنر ایران، عضو شورای تخصصی و ارزشیابی هنرمندان در سازمان گردشگری کشور، شرکت در نمایشگاه‌های فرش دست‌باف ایرانی در آمریکا، دبیر هیئت علمی تخصصی در نمایشگاه جشنواره‌های فرش‌های نفیس ایران و ارائه ده‌ها طرح پژوهشی و تألیف کتاب را در کارنامه‌ هنری خود دارد.
انجمن علمی فرش ایران ضمن ابراز تألم و تأثر از فقدان این پژوهشگر پیشکسوت، این ضایعه را به جامعه فرش کشور و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و از خدای مهربان شادی روح آن زنده یاد را آرزومند است.
یادش و نامش گرامی
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.61.827.fa
برگشت به اصل مطلب