انجمن علمی فرش ایران- اخبار فرش
نشست گروه رنگرزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/1 | 
دومین نشست  گروه رنگرزی پژوهشکده فرش ایران با مشارکت گروه رنگرزی انجمن علمی فرش ایران و با حضور رنگزران و تولیدکنندگان فرش کاشان در رنگرزخانه و خانه تاریخی استاد علی مرشدی برگزار شد. لازم به ذکر است اولین نشست گروه رنگرزان کاشان با انجمن علمی و پژوهشکده فرش ایران در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ در دانشگاه کاشان و با حضور نماینده اداره استاندارد با هدف ارزیابی سطح  کیفی رنگرزی الیاف طبیعی مورد مصرف در فرش دستباف تشکیل شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find-1.62.757.fa.html
برگشت به اصل مطلب