انجمن علمی فرش ایران- اخبار فرش
مقالات همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 

پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران به همت انجمن علمی فرش و مشارکت دانشگاه شیراز در روز های ۱۹ و ۲۰ آبان برگزار خواهد شد.

لیست مقالاتی که در این همایش به صورت مجازی و در بستر ادوبی‌کانکت ارائه خواهد شد در لیست پیوست موجود است.
یرای حضور در پنل ارائه مقالات و بخش‌های جانبی می‌توانید در سایت همایش ثبت نام نماید.
http://icsa۵.shirazu.ac.ir
سایر برنامه‌های جانبی این همایش عبارتند از :
۱- پایان‌نامه برتر
۲- دانشجو و دانش‌آموخته برتر
۳- کارآفرین برتر
۴- تجلیل از درگذشتگان فرش

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.62.819.fa
برگشت به اصل مطلب