انجمن علمی فرش ایران- اخبار دانشگاه
پژوهشکده فرش در دانشگاه کاشان ایجاد می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/25 | 

پژوهشکده فرش در دانشگاه کاشان ایجاد می شود

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد پژوهشکده فرش در دانشگاه کاشان موافقت کرد.
رییس دانشگاه کاشان گفت: ایجاد زمینه های پژوهش ، تحقیق و توسعه پژوهش های تقاضا محور برای دستیابی به اهداف مورد نظر در فرش دستباف در زیر بخش های هنری و فناوری فرش دستباف از جمله هدفهای اساسی تاسیس پژوهشکده فرش است.
دکتر کتابی افزود: این پژوهشکده با رویکرد ، پژوهش های کاربردی در زمینه های طرح و نقشه، رنگ و رنگرزی، الیاف و نخ ، ابزار و تجهیزات بافت و توسعه بهره مندی از فناوری های تسهیل کننده، ایجاد هم سویی و وحدت رویه در نظام حاکمیتی و اجرایی، تقویت و توسعه حضور دانش آموختگان فرش ، احیای نقش تاریخی فرش دستباف در بازیابی هویت فرهنگی و هنری جامعه اسلامی ، ارتقای نقش فرش در ایجاد اشتغال و اقتصاد خانوار و محرومیت زدایی، پایداری امنیت ملی از طریق پایداری فعالیت های کشاورزی و دامداری، توسعه صنایع روستایی ایجاد می شود.
وی افزود : در حوزه فرش دستباف 3 گروه پژوهشی شامل گروه پژوهش و فناوری رنگرزی و مواد اولیه ، گروه پژوهش و فناوری بافت و مرمت و گروه پژوهش و فناوری طراحی و نقشه فرش پیش بینی شده است که اهداف و ماموریت های هر گروه در قالب سیاست ها و برنامه های اجرایی مدون پیگیری می شود.

منبع: واحد مرکزی خبـــر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find-1.63.153.fa.html
برگشت به اصل مطلب