انجمن علمی فرش ایران- اخبار دانشگاه
هنر در خدمت برندسازی شهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/25 | 
     همزمان با هفته پژوهش، کارگاه آموزشی «هنر در خدمت برندسازی شهری» در مؤسسه آموزش عالی  فردوس   مشهد برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی دکتر حمید کارگر (رئیس انجمن علمی فرش ایران) به سخنرانی پرداخت و با اشاره به ویژگی‌های برند شهری نمونه‌هایی از برندهای موفق شهری در حوزه برون مرزی را برشمرد.
وی با تأکید بر توانمندی ایران از گذشته‌های تاریخی تا شرایط کنونی در همه شاخه‌های هفتگانه هنر، بهره‌گیری از هنر را در همه اشکال آن برای برندسازی شهری ضروری دانست و گفت: شاهد هستیم که در ساخت و پرورش یک برند شهری تنها به طراحی نشانه یا خلق یک شعار بسنده می‌شود و از گونه‌های متنوع هنری بهره‌ای گرفته نمی‌شود.
کارگر زبان هنر را با توجه به ویژگی‌هایی همچون مانایی و ماندگاری پیام، فراگیر و همه فهم بودن، درگیر شدن با احساسات و عواطف مخاطبان، نداشتن تاریخ مصرف و رهایی از قیود زمانی و مکانی و دولت‌گریزی و غیرمتمرکز بودن بر دیگر گونه‌های پیام‌رسانی برتر دانست و گفت: برندسازی بدون توجه به قالب‌ها و ابزار هنری کاری ابتر است.
رئیس انجمن علمی فرش ایران هدف از توجه به برندسازی شهری را متنوع دانست و افزود: جذب سرمایه‌گذار؛ افزایش پذیرش گردشگران، مهاجرپذیری،رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، اعطای حس تعلق به شهروندان و افزایش شأن و منزلت شهروندان از جمله اهدافی است که معمولاً در خلق و پرورش برند شهری مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد یک هویت منحصر به فرد برای شهر در فرایند برندسازی شهری گفت: داشتن یک برند شهری به معنای داشتن نشانه یا نشانه‌هایی است که به یاری آن‌ها بتوانیم نوعی معنای تازه و هویت بخش برای مکان‌ها و موقعیت‌های شهری بدهیم و در مخاطب نسبت به آن آمادگی ایجاد کنیم و بر جذابیت شهر بیفزاییم.
حمید کارگر این مهم را مستلزم پیوند میان برنامه‌ریزان، مجریان و شهروندان و نیازمند پویایی اجتماعی، فرهنگی و مشارکت شهروندان و گردشگران اعلام کرد و افزود: برند شهری یک شبه ساخته نمی‌شود و جز با مشارکت و یاری انبوه شهروندان شکل نمی‌گیرد.
رئیس انجمن علمی فرش ایران شهرت یک شهر را سرمایه و دارایی شهروندان آن شهر دانست و گفت: وقتی نام هنر در شهر به میان می‌آید، اغلب مجموعه‌های میراثی، تاریخی، معماری،... به ذهن می‌آید اما این نگاه حداقلی است. در حالی که هنر باید در همه بخش‌های برندسازی شهری و در همه ابزارهایی که برای این منظور به خدمت گرفته می‌شوند نفوذ داشته باشد.
کارگر ادامه داد: نمی‌توان برندسازی شهری را بدون بهره‌گیری از موسیقی، بدون به یاری گرفتن مبلمان شهری، بدون توجه به صنایع دستی، بدون بروندادهای رسانه‌ای، بدون استمداد از هنر سینما و... کامیاب دانست.
وی در پایان این کارگاه آموزشی با نمایش تصاویری متعدد به حضور آرایه‌های هنری سنتی ایران به ویژه نقش‌مایه‌های فرش در مناظر شهری اشاره کرد و استفاده از نمادهای مرتبط با هنر- صنعت فرش دست‌باف در مبلمان شهری برخی شهرهای کشور را نیز مورد اشاره قرار داد.
گفتنی است این کارگاه آموزشی همزمان با هفته پژوهش و به دعوت مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد (گروه هنر اسلامی و پژوهش هنر) روز یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸ برگزار شد.

عکس از: خبرسان

 نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.63.730.fa
برگشت به اصل مطلب