انجمن علمی فرش ایران- نشانی و تلفن ما
با ما تماس بگیرید نشانی و تلفن انجمن علمی فرش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی انجمن:  تهران- خیابان پاسداران – بوستان یکم (شهید زمردیان) – پلاک ۶
کدپستی: ۱۶۶۴۶۵۳۹۷۱


پیام کوتاه: ۰۹۳۹۳۸۵۵۵۴۴      |     ۱۰۰۰۹۵۴۶۸۹۲۳۱۵

E-mail:anjomanicsa.ir
anjomanfarshgmail.com

مسئول دفتر : فرزانه ملکان

دبیر اجرایی دوفصلنامه گلجام: فرزانه ملکان                       ایمیل گلجام:goljaamicsa.ir

 مسئول پیگیری دائره المعارف فرش: خانم طهرانی                   تلفن: ۰۹۳۹۳۸۵۵۵۴۴                    E-mail: d.carpet۸۸gmail.com

مدیر پایگاه انجمن و دوفصلنامه گلجام: فرزانه ملکان                          E-mail:infoicsa.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.85.107.fa
برگشت به اصل مطلب