اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- خبرنامه
شماره اول خبرنامه انجمن علمی فرش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱۲ | 

دانلود شماره اول خبرنامه انجمن علمی فرش ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.108.246.fa
برگشت به اصل مطلب